งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patron Info Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patron Info Application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patron Info Application
Patron Image สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ธันวาคม 2551

2 การจัดการรูปภาพผู้ใช้บริการ
Patron Image การจัดการรูปภาพ หมายถึง การนำเอารูปภาพผู้ใช้บริการ มาไว้ในระเบียนประวัติของผู้ใช้

3 เพื่อช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการนำบัตรผู้อื่นมาใช้
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการนำบัตรผู้อื่นมาใช้

4 โปรแกรมการจัดการรูปภาพมี 2 ลักษณะ
การจัดเก็บรูปภาพไว้ภายในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดเก็บรูปภาพไว้ภายนอกฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

5 เงื่อนไขในการนำภาพผู้ใช้บริการเข้าระบบ
การกำหนดขนาดของภาพ กว้าง 128 pixel และ สูง 144 pixel การกำหนดชื่อไฟล์รูปภาพของนิสิต ควรกำหนดด้วยรหัสประจำตัว สำหรับบุคลากรให้ใช้อักษรย่อของคณะ เลขประจำตำแหน่ง หรือ เป็นชื่อภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง นามสกุลของไฟล์ใช้ jpeg เช่น .jpg เพิ่ม Tag y และพิมพ์ url: ตามด้วยสถานที่จัดเก็บไฟล์รูป

6 ขั้นตอนการจัดเก็บรูปภาพเข้าฐานข้อมูล
เปิด Internet Explorer พิมพ์ URL ที่ Address URL:ftp://ตามด้วยไอพีหรือชื่อServer ที่ต้องการ กด Enter ใส่ Login และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ Server สำหรับจัดเก็บรูปภาพ ซึ่งกรณีสำนักวิทยบริการกำหนดไว้ 4 โฟลเดอร์ 4.1 AREC_staff สำหรับจัดเก็บรูปภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ 4.2 MSU_staff สำหรับจัดเก็บรูปภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย 4.3 Student สำหรับเก็บรูปภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.4 External สำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำภาพสมาชิก เข้าจัดเก็บใน Photo Server ในขั้นตอนนี้ต้องตรวจเช็คขนาดรูปภาพให้ได้ตามที่กำหนดไว้คือความกว้าง 128 pixel และความสูง 144 pixel และชื่อสกุลไฟล์ที่ใช้คือ .jpg

7 ขั้นตอนการเข้าไปกำหนดโปรแกรมในการใช้ครั้งแรก
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Innovative Millennium 2. พิมพ์ Username และ Password และคลิก OK

8 ขั้นตอนการเข้าไปกำหนดโปรแกรมในการใช้ครั้งแรก
3. แสดงหน้าจอโปรแกรม ยืม- คืน ( Circulation Module, Millennium ) ก่อนอื่นในการเข้าใช้ครั้งแรกต้องไปกำหนด Admin--> Login Manager--> Manager Controlled Options เลือก Show Parton Photo

9 การเพิ่มภาพผู้ใช้บริการในฐานข้อมูลผู้ใช้บริการในโปรแกรมยืม-คืน (Circulation Module, Millennium)

10 การเพิ่มภาพผู้ใช้บริการในฐานข้อมูลผู้ใช้บริการในโปรแกรมยืม-คืน (Circulation Module, Millennium)
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้บริการ นำด้วย n และตามด้วยชื่อ –สกุล คลิก Search เช่น nสมจิต คลิก Edit เพื่อแก้ไข nสมจิต

11 การเพิ่มภาพผู้ใช้บริการในฐานข้อมูลผู้ใช้บริการในโปรแกรมยืม-คืน (Circulation Module, Millennium)
คลิก Inert เพื่อเพิ่มข้อมูล

12 คลิก Save และคลิก Closed
3. นำเคอน์เซอร์ไว้หลังคำบรรทัดสุดท้ายแล้วกด Enter ให้พิมพ์ y ตามด้วย url ของที่อยู่ของ ภาพจากฐานข้อมูลภาพเช่น y url: คลิก Save และคลิก Closed วางเคอน์เซอร์ พิมพ์ Y url:

13 4. เข้าตรวจสอบรายการที่บันทึกภาพจะปรากฏรายการดังนี้

14 The end


ดาวน์โหลด ppt Patron Info Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google