งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
บทที่ 2 การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

2 ความหมายของการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง การปรับปรุง ปรับแต่งบุคลิกภาพทางกายของตนเอง โดยการดูแลรักษาสุขภาพ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ก็พึงดูแลรักษาให้โรคนั้นหายหรือบรรเทาลงด้วยวิธีทางที่ถูกวิธี ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ต่อไป

3 องค์ประกอบที่ทำให้บุคลิกภาพทางกายสมบูรณ์
1.สุขภาพ 2.ขนาดของร่างกาย 3.ทรวดทรง และสัดส่วนของร่างกาย 4.การทรงตัว และอิริยาบถ 5.คุณภาพของผิวและส่วนอื่นของร่างกาย 6.ความสะอาด

4 วิธีปรับปรุงบุคลิกภาพทางกาย
1. การยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง 2. การปรับปรุงในส่วนที่จะปรับปรุงได้ 3. การชดเชยด้วยสิ่งอื่น

5 แนวทางในการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
1. การออกกำลังกาย

6 โภชนาหารที่ร่างกายต้องการ
2.1. การรับประทานอาหารให้ถูกต้อง กลุ่มนม กลุ่มเนื้อสัตว์และ กลุ่มผักและผลไม้ กลุ่มธัญพืชและขนมปัง 2.2 การรับประทานเพื่อสุขภาพ

7 การควบคุมน้ำหนัก 3.1หลักปฏิบัติเพื่อการควบคุมน้ำหนัก
3.2 เคล็ดลับในการควบคุมน้ำหนัก 3.3 ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนัก 3.4 อาหารควบคุมน้ำหนัก 3.5 เกณฑ์น้ำหนักที่เหมาะสม

8 4. การตรวจสุขภาพประจำปี

9 THE END บทที่2


ดาวน์โหลด ppt การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google