งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accounting In Action Credit Card

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accounting In Action Credit Card"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Accounting In Action Credit Card

2 เกือบจะครึ่งหนึ่งของการขายสินค้าของ Sears จะเป็นการซื้อโดย credit card นี่นับเป็นการสร้างความน่าสนใจในการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น ซึ่ง credit card เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของ bussiness plan นั่นหมายความว่า Sears ได้มองว่าหนี้เสียนั้นมีผลกระทบที่สำคัญกับรายได้สุทธิของ Sears และในไตรมาสที่ผ่านมา Sears ได้ลดการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของตนเองลงไป 61% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในหลายๆปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ Sears สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้พยากรณ์ไว้

3 ผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้แสดงออกถึงความเป็นห่วง เพราะปริมาณของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Sears ยังคงมีแนวโน้มที่ต้องเพิ่มการตั้งประมาณการฯของตนมากกว่าการลดประมาณการฯ ถึงแม้ว่า Sears จะมีการจัดการที่ป้องกันการทำงานของตนเอง แต่ยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจกับนักวิเคราะห์ได้ และส่งผลให้ราคาหุ้นของ Sears ตกต่ำลงด้วย

4 บทความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจการควรจะหาวิธีการที่จะทำให้สามารถขายสินค้าได้ แต่ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยกับกิจการด้วย การที่กิจการมีลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ชนิดใดก็ตาม หมายความว่ากิจการได้ยอมรับว่าความเสี่ยงได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นการตั้งประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เหมาะสมจะทำให้งบการเงินสามารถรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ถูกต้องได้ และนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของข้อมูล

5 ที่มา: เรื่อง Accounting for Receivables จาก Financial Accounting 3rd โดย Weyganat. Kieso. Kimmel


ดาวน์โหลด ppt Accounting In Action Credit Card

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google