งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้เนื้อหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้เนื้อหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้เนื้อหา
บทที่ 6 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้เนื้อหา

2 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้เนื้อหา
โปรแกรม Powerpoint มีเครื่องมือที่ใช้ใส่ลูกเล่น หรือเอฟเฟ็กต์ (Effect) ให้กับสไลด์เพื่อช่วยให้ผู้ชมไม่เบื่อ เช่น ใส่เสียงขณะเปลี่ยนสไลด์ หรือการกำหนดการเคลื่อนที่ของข้อความจากบนลงล่าง โดยเราอาจแทรกปุ่มปฏิบัติการ เพื่อใช้เลื่อนสไลด์ไปหน้าต่างๆตามที่เราต้องการ ทำให้งานนำเสนนอมีความน่าสนใจมากขึ้น  

3 ใส่เอฟเฟ็กต์ขณะเปลี่ยนสไลด์
ขณะฉายสไลด์ การใส่เอฟเฟ็กต์ช่วงที่กำลังเปลี่ยนสไลด์ถัดไปทำได้หลายแบบ เช่นสไลด์ค่อยๆจางหายไป หรือเลื่อนออกจากบนลงล่าง ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 50 แบบด้วยกัน และมีเสียงประกอบขณะเปลี่ยนสไลด์อีก 18 เสียง โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

4 ใส่เอฟเฟ็กต์ขณะเปลี่ยนสไลด์

5 ใส่เอฟเฟ็กต์ให้สิ่งต่างๆในสไลด์
นอกจากเราจะใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์แล้ว ยังอาจใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความหรือส่วนประกอบต่างๆ ที่เรียกว่า ออบเจ็ค ภายในสไลด์ได้ โดยขณะฉายสไลด์แทนที่ข้อความจะแสดงมาพร้อมกันทีเดียว เราก็กำหนดให้แสดงทีละส่วนตามความต้องการ 

6 ใส่เอฟเฟ็กต์ให้สิ่งต่างๆในสไลด์

7 กำหนดการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง
การเคลื่อนไหวสำเร็จรูปที่เลือกมาข้างต้น จะมีผลกับทุกๆออบเจ็ค แต่บางครั้งอาจต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวแต่ละข้อความเอง เราสามารถทำโดยการกำหนดการการเคลื่อนไหวเอง ดังนี้  

8 กำหนดการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง

9 การปรับแต่งการแสดงเอฟเฟ็กต์
1.กำหนดวิธีการเริ่มแสดงออบเจ็คจากช่อง เริ่ม ( Start ) เมื่อคลิก เมื่อคลิกเมาส์จะปรากฏออบเจ็คนี้ กับก่อนหน้านี้ ให้แสดงออบเจ็คนี้พร้อมกับออบเจ็คก่อนหน้า หลังก่อนหน้านี้ ให้แสดงออบเจ็คนี้หลังจากออบเจ็คก่อนหน้าแสดงเสร็จ  2.กำหนดทิศทางการแสดงออบเจ็คในช่อง ทิศทาง (Direction) ทิศทางการแสดงนั้นขึ้นกับแบบของออบเจ็ค ซึ่งอาจมีทิศทางที่แตกต่างกัน ให้เราเลือกตามที่เราชอบโดบดูจากตัวอย่าง  3.กำหนดความเร็วของการแสดงเอฟเฟ็กต์ในช่อง ความเร็ว (Speed)  

10 การปรับแต่งการแสดงเอฟเฟ็กต์

11 การกำหนดเวลาการแสดงเอฟเฟ็กต์
เอฟเฟ็กต์แต่ละแบบนั้นสามารถจะกำหนดให้แสดงช้าหรือเร็วได้ ตลอดจนกำหนดว่าจะให้เริ่มแสดงหลังจากเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้านั้นกี่วินาที 

12 ปรับแต่งลักษณะการแสดงเอฟเฟ็กต์
เอฟเฟ็ก แต่ละแบบสามารถปรับแต่งรายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้นได้อีก โดยมีวิธีทำดังนี้ 1. คลิกปุ่มลูกศร ด้านหลังเอฟเฟ็กต์ที่จะปรบแต่ง 2. คลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ 3. บนแท็บ ลักษณะพิเศษ ให้กำหนดรายละเอียดของเอฟเฟ็กต์ที่จะปรับแต่ง 4. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ตกลง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้เนื้อหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google