งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adobe Premiere. Workflow  Start or open project  Capture and import video/audio  Assembly and refine sequence  Add titles  Add transitions and effects.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adobe Premiere. Workflow  Start or open project  Capture and import video/audio  Assembly and refine sequence  Add titles  Add transitions and effects."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adobe Premiere

2 Workflow  Start or open project  Capture and import video/audio  Assembly and refine sequence  Add titles  Add transitions and effects  Mix audio  Export

3 Start or Open a Project

4 สัญญาณโทรทัศน์  NTSC – ระบบสัญญาณโทรทัศน์ของอเมริกา –525 เส้น / 60 Hz – อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน  PAL – ระบบมาตรฐานของยุโรปตะวันตก ( ประเทศไทยใช้ ระบบนี้ ) –625 เส้น ที่ 50 Hz –25 Frames/Sec (50 Fields/Sec)

5 Interlaced Video Non-interlaced Video

6 1. Project Panel 2. Source Monitor 3. Program Monitor 4. Effect Panel 5. Timeline Panel 6. Audio Monitor 7. Toolbox Adobe Premiere Pro 2.0 12 3 4 5 6 7

7 Import Video  Importing Still Images  Importing Animations –Animated GIF, Sequence of still-image files  Importing earlier projects

8 Source and Program Monitors

9 Source and Program Monitor Choose a clip to view from the source menu Time control in the source and program monitors A) Time Ruler B) Current-time indicator C) Viewing area bar D) Current time display E) Duration display

10 Tool Box A.Selection Tool B.Track Selection Tool C.Ripple Edit Tool D.Rolling Edit Tool E.Rate Stretch Tool F.Razor Tool G.Slip Tool H.Slide Tool I.Pen Tool J.Hand Tool K.Zoom Tool

11 Safe Zone in the Monitors A) Action-safe zone B) Title-safe zone

12


ดาวน์โหลด ppt Adobe Premiere. Workflow  Start or open project  Capture and import video/audio  Assembly and refine sequence  Add titles  Add transitions and effects.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google