งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

i-Square Training Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "i-Square Training Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 i-Square Training Center
Using Microsoft Visio 2007 สุรเชษฐ์ สมไชย ป.โท เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ Computer Skill : VB6, VB.NET, ASP, ASP.NET, Database Design, MS-Office (Expert)

2 มารู้จักกับโปรแกรม Visio
Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างFlow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพื้นฐานต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ ข้อดีของโปรแกรม Visio คือ เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างให้สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรมออฟฟิศอื่นๆได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Ms Office

3 Interface Overview 1. Title Bar 2. Menu Bar
3. and 4. Standard Toolbar and Formatting toolbar 5. Shapes Pane 6. Task Pane 7. Diagram /Chart area 8. Status Bar

4 Basic.. Basic Shape Auto Connect Menu Connect Shape Page Setup Ruler
Grid Guide Pan & Zoom Background Border

5 Basic Editing Commands
การเลือก Select All (Ctrl+A) Selected Type Move Rotate Resize Cut Copy Group

6 Formatting Shapes Line Style Fill Color Using Theme Color Effect

7 Adding Text… TextBox Text Format Rotate Text Symbol

8 Working with Pages Insert Pages Delete Rename Reorder

9 Do More.. Drawing Tool Shape Screen Tip Shape Order Flip Operator
Align Shape Distribute

10 Config Layout Shape > Configure Layout

11

12

13 Shape Data & Link

14 Insert Picture Clip Art Picture

15 Insert HyperLink…


ดาวน์โหลด ppt i-Square Training Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google