งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Install Driver Token Key

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Install Driver Token Key"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Install Driver Token Key
ติดตั้ง Driver สำหรับใช้งานอุปกรณ์ GFMIS Token Key ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ กรมบัญชีกลาง

2 Install Driver Token Key
1. ใสแผน CD การใชงาน GFMIS Token key และ Driver V5.1a จะปรากฏหนาจอ ดังรูป

3 Install Driver Token Key
ถ้าใส่แผ่น CD แล้วไม่ปรากฏดังรูป ให้เปิด My Computer และ ดับเบิ้ลคลิกที่ หรือ Download ได้จาก

4 Install Driver Token Key
จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ MainMeun

5 Install Driver Token Key
2. คลิก ติดตั้งโปรแกรมใช้งาน

6 Install Driver Token Key
3. โปรแกรมจะทําการ Extract File เพื่อทําการติดตั้ง จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

7 Install Driver Token Key
4. จะปรากฏหนาจอดังรูป คลิก Yes

8 Install Driver Token Key
จะปรากฏหนาจอดังรูป

9 Install Driver Token Key
จะปรากฏหนาจอดังรูป

10 Install Driver Token Key

11 Install Driver Token Key
จะปรากฏหน้าจอดังภาพ และคอมพิวเตอร์จะทำการ Restart

12 Install Driver Token Key
6. สังเกตที่ Task Bar ด้านขวามือ จะปรากฏรูป Token key รูป Token Key

13 ReCheck Driver Token Key
1. ใสแผน CD การใชงาน GFMIS Token key และ Driver V5.1a จะปรากฏหนาจอดังรูป คลิก ตรวจสอบผลการติดตั้ง

14 ReCheck Driver Token Key
2. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ แสดงว่า ติดตั้ง GFMIS Token Key Driver V5.1 สมบูรณ์พร้อมใช้งาน หากตรวจสอบปรากฏตัวอักษร สีแดง ให้ทําการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ และทําการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

15 Remove Driver Token Key

16 Remove Driver Token Key
1. คลิกที่ Start > Setting > Control Panel

17 Remove Driver Token Key
2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Add or Remove Program

18 Remove Driver Token Key
3. คลิก eToken PKI Client 5.1 SP1 > Remove

19 Remove Driver Token Key
4. คลิก Yes รอสักครู่ 5. คลิก Yes

20 การถอน Driver Token Key
6. คลิก TMS 5.1 SP1 Client > Remove

21 Remove Driver Token Key
7. คลิก Yes ระบบจะทำการถอน โปรแกรม TMS 5.1 SP1 Client หลังจากนั้นให้ทำการ Restart คอมพิวเตอร์ และทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

22 การตั้งค่า Internet Explorerและ Active X Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online

23 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
กรณีเข้าใช้ระบบงาน Web Online ทาง Internet ผ่าน URL แล้วค้างที่หน้าจอ “กำลังตรวจสอบ GFMIS TOKEN KEY” ดังรูปด้านล่าง

24 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
2 เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่อทำการตั้ง 3 คลิกที่ Tools -> คลิกที่ Internet Options ดังรูป

25 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
คลิกที่ Security Tab -> คลิกที่ Trusted sites -> คลิกที่ปุ่ม Sites  ดังรูป

26 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
พิมพ์ URL : ในช่อง Add this website to the zone -> คลิกที่ปุ่ม Add ->คลิกที่ปุ่ม OK หรือปุ่ม Close ดังรูป

27 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
คลิกที่ปุ่ม OK ดังรูป เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า Internet Explorer (IE) ในส่วนของ Trusted sites

28 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
กรณีคลิกปุ่มจำลองการบันทึก ปุ่มค้นหา ปุ่มพิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือปุ่มทำรายการอื่นๆ แล้วหน้าจอค้าง 1 ปิดหน้าจอที่กำลังเข้าใช้งานระบบ Web Online 2 เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่อทำการตั้งค่า 3 คลิกที่ Tools ->คลิกที่ Internet Options ดังรูป

29 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
คลิกที่ Tools ->คลิกที่ Internet Options ดังรูป

30 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
คลิกที่ Privacy Tab -> คลิกที่ช่อง Check box ให้ขึ้นเครื่องหมายถูก หน้า Block pop-ups หรือ Turn on Pop-up Blocker -> คลิกที่ปุ่ม Settings ดังรูป

31 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
- พิมพ์ URL ของระบบ Web Online ในช่อง  Address of website to allow -> คลิกที่ปุ่ม Add -> คลิกที่ปุ่ม Close   กรณีเข้าใช้งานระบบ Web online ทาง Internet  ให้พิมพ์ URL ดังรูป

32 ตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online
คลิกที่ปุ่ม OK ดังรูป เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า Internet Explorer (IE) ในส่วนของ Pop-up Blocker

33 การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online
กรณีเข้าใช้งานระบบ Web Online ผ่าน Internet Token key ด้วย URL: แล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ตรวจสอบดังนี้ 1. สังเกตว่าหน้าจอมี Tab สีเหลืองแสดงข้อความ “Internet Explorer has blocked this site from using an ActiveX control in an unsafe manner. As a result, this page might not display correctly” ดังรูปหรือไม่

34 การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online
2. หากมี Tab สีเหลืองแสดงข้อความดังรูปที่ 1 ให้ดำเนินการตั้งค่า ActiveX Control ตามขั้นตอนดังนี้ 2.1 ในส่วนของ Menu bar ให้เลือกที่ Tools -> Internet Options

35 การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online
2.2 คลิกที่ Securities Tab -> Trust site -> Customs Level

36 การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online
2.4 หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK แล้วให้ปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) จากนั้นเปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) ใหม่แล้วทำการล็อกอินเข้าระบบอีกครั้ง

37 โปรแกรมช่วย Support ในการแก้ไขปัญหา ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยงาน
Install TeamViewerQS โปรแกรมช่วย Support ในการแก้ไขปัญหา ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยงาน

38 Install TeamViewerQS 1 . > GFMIS TokenKey > โปรแกรม Driver GFMIS TokenKey

39 Install TeamViewerQS 2 . ปรากฎหน้าจอดังรูป คลิก โปรแกรมช่วย Support

40 Install TeamViewerQS 3. ปรากฎหน้าจอดังรูป คลิก Save

41 Install TeamViewerQS 4. ปรากฎหน้าจอดังรูป เลือก Save in คลิก Save

42 Install TeamViewerQS 5. ดับเบิลคลิก TeamViewerQS
แจ้งหมายเลข ID 9 หลักและ รหัส Password 4 หลัก (Password จะเปลี่ยนเสมอ) ไปที่สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการประสานให้ทีม IT เข้าไป ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ตาม ID และ Password ที่แจ้งไว้

43 การเปลี่ยนชื่อผู้ถือ/ต่ออายุ

44 สามารถเปลี่ยนได้ที่ ระบบบริหาร GFMIS Token Key
หน้าจอสำหรับผู้บันทึก หน้าจอสำหรับผู้อนุมัติ

45 คลิกเลือก เกี่ยวกับ Token เลือกเปลี่ยนผู้ถือ

46 คลิกเลือก เกี่ยวกับ Token เลือกต่ออายุ

47 สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ 044611677
Thank You ! สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ โทรสาร ,มท.37157


ดาวน์โหลด ppt Install Driver Token Key

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google