งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำข้อมูล PubMed เข้า EndNote

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำข้อมูล PubMed เข้า EndNote"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำข้อมูล PubMed เข้า EndNote

2 1. คลิกกรอกสี่เหลี่ยมหน้ารายการที่ต้องการ
คลิก send to -คลิก citation manager - คลิก Create File 1. คลิกกรอกสี่เหลี่ยมหน้ารายการที่ต้องการ

3 3.การทำงานของ Browser หลังจากคลิก Create File
ถ้าใช้ Chrome จะ save file ไว้ที่ Task bar -> ให้คลิกที่ชื่อไฟล์ ถ้าใช้ IE จะมีข้อความสอบถามว่าต้อง save หรือ Open -> ให้คลิก Open

4 4. ไฟล์ที่เลือกจะถูกส่งเข้าโปรแกรม EndNote พร้อมแสดงหน้าต่างให้เลือก Import Filter ชื่อ PubMed[NLM] ให้คลิก Choose ข้อมูลจาก PubMed จะถูกโอนเข้า library

5 1. คลิกกรอกสี่เหลี่ยมหน้ารายการที่ต้องการ 2. คลิก Export

6 3. Export format = RIS … 4. คลิก Export 5
3. Export format = RIS … 4. คลิก Export 5. คลิกชื่อไฟล์ หรือ คลิก open 6. import filter=scopus elsevier

7 วิธีแก้ปัญหาชื่อเต็มชื่อย่อวารสาร(1)
การ import/export ข้อมูลมาจากหลายแหล่งอาจทำให้ ชื่อวารสารที่ได้บางครั้งเป็นชื่อเต็มบางครั้งเป็นชื่อย่อ ทำให้ข้อมูลบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง วิธีแก้ 1.คลิก Tools-Open Term List – Journal Term List 2. จะพบหน้าต่าง Term Lists 3.ที่หน้าต่าง Term Lists คลิกแท็บ Lists - Import list 4. จะพบหน้าต่างให้หา โฟเดอร์ Program Files\EndnoteX?\Term List 5. ดับเบิลคลิกไฟล์ชื่อ medical.txt แล้วคลิก Open โปรแกรมเพิ่ม list ชื่อย่อเพื่อใช้ในกรณีที่ import/export ข้อมูลที่มีชื่อวารสารเป็นชื่อเต็มเข้ามา 6.คลิก Edit – Output Style แล้วคลิก Edit Vancouver หรือ style ที่ต้องการ จะพบหน้าต่างตามภาพนี้ 7. คลิก Journal Names เลือก journal name format เป็น Abrreviation 2

8 ถ้าทำ (1) แล้วยังไม่ได้ให้แก้ตามนี้


ดาวน์โหลด ppt การนำข้อมูล PubMed เข้า EndNote

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google