งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ABC DEFG สาขาสัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ABC DEFG สาขาสัตวศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ABC DEFG 47122565 สาขาสัตวศาสตร์
การดูแลกีบและเท้าโค โดย ABC DEFG สาขาสัตวศาสตร์

2 ความสำคัญ กีบโคเป็นส่วนที่สำคัญ ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวระหว่าที่มีการยืน การเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆในการดำรงชีพ และอาจมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับ ส่วนประกอบต่างๆของกีบ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีสาเหตุโน้มนำอื่นๆประกอบกัน เมื่อกีบมีความผิดปกติเกิดขึ้นการทำหน้าที่ของกีบจึงลดประสิทธิภาพลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการให้ผลผลิตของโคทั้งรายตัวและในระดับฝูง

3 ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหากีบ

4 ด้านสุขภาพ ลดปริมาณการกินได้ สูญเสียน้ำหนักตัว
ปัญหาเต้านมอักเสบ, มดลูกอักเสบ ไม่เป็นสัดหรือเป็นสัดไม่ชัดเจน แท้ง ปัญหาการติดเชื้อแทรกซ้อน

5 ด้านการให้ผลผลิตและด้านเศรษฐกิจ
ปริมาณน้ำนมลดลง อัตราการผสมติดต่ำ เพิ่มอัตราการคัดทิ้ง เพิ่มต้นทุนการผลิต

6 ความผิดปกติของกีบ Foot rot Interdigital dermatitis Digital dermatitis
Sole abscess White line disease


ดาวน์โหลด ppt โดย ABC DEFG สาขาสัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google