งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ARP (Address Resolution Protocol)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ARP (Address Resolution Protocol)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ARP (Address Resolution Protocol)
ARP (Address Resolution Protocol) เป็นโปรโตคอลชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารสำหรับการจับคู่ (map) ระหว่าง Internet Protocol address (IP address) กับตำแหน่งของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เช่น IP เวอร์ชัน 4 ใช้การระบุตำแหน่งขนาด 32 บิต ใน Ethernet ของระบบใช้การระบุ ตำแหน่ง 48 บิต (การระบุตำแหน่งของอุปกรณ์รู้จักในชื่อของ Media Access Control หรือ MAC address) ตาราง ARP ซึ่งมักจะเป็น cache จะรักษาการจับคู่ ระหว่าง MAC address กับ IP address โดย ARP ใช้กฎของโปรโตคอล สำหรับการสร้างการจับคู่ และแปลงตำแหน่งทั้งสองฝ่าย

2 ARP (Address Resolution Protocol)
ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลจาก interface หนึ่ง ทุกๆ interface ที่อยู่ในเน็ตเวิร์คเดียวกันจะได้รับ ข้อมูล แต่มีเพียงอินเทอร์เฟสที่มี MAC Address ตรงกับ MAC Address ของผู้รับที่ระบุในเฟรมข้อมูลเท่านั้น ที่จะนำข้อมูลนั้นไปประมวลผล ดังนั้นในการส่งข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ฝั่งผู้ส่งจะต้องระบุ MAC Address ของผู้รับให้ถูกต้อง จึงจะสามารถส่งข้อมูลไปได้ สมมติว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ต้องการติดต่อกับ การทำงานในระดับ IP จะสั่งให้ ส่งข้อมูลไปยัง ซึ่งเป็น default Router แต่ จะรู้ได้อย่างไรว่า มี MAC Address คืออะไร ? จุดนี้เองที่จะต้องมีการใช้ ARP ในการสอบถาม MAC Address จากเครื่องที่เราต้องการส่งข้อมูล เมื่อได้รับ MAC Address ของผู้รับมาแล้วจึงสามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องอีกฝั่ง เพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้นไปได้

3 ARP (Address Resolution Protocol)
1. เครื่องที่ต้องการสอบถาม MAC Address ส่ง ARP packet เรียกว่า ARP Request ซึ่งบรรจุ IP , MAC Address ของตนเอง และ IP Address ของเครื่องที่ต้องการทราบ MAC Address ส่วน MAC Address ปลายทางนั้น จะถูกกำหนดเป็น FF:FF:FF:FF:FF:FF ซึ่งเป็น Broardcast Address เพื่อให้ ARP packet ถูกส่งไปยังเครื่องทุกเครื่องที่อยู่ในเน็ตเวิร์คเดียวกัน ARP Request จะถูกส่งไปยังเครื่องทุกเครื่องในเน็ตเวิร์ค

4 ARP (Address Resolution Protocol)
2. เฉพาะเครื่องที่มี IP Address ตรงกับที่ระบุใน ARP Packet จะตอบกลับมาด้วย ARP Packet เช่นกัน โดยใส่ MAC Address และ IP Address ของตนเองเป็นผู้ส่ง และใส่ MAC Address และ IP Address ของเครื่องที่ส่งมาเป็นผู้รับ packet ที่ตอบกลับนี้เรียกว่า ARP Reply ARP Reply จะถูกตอบกลับมาจากเครื่องที่มี IP Address เพื่อบอก MAC Address ของตนเอง

5 ARP (Address Resolution Protocol)
เนื่องจากแต่ละโปรโตคอลมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามประเภทของ LAN ดังนั้นจึงมี การแยก ARP Request for Comments ตามประเภทของโปรโตคอลสำหรับ Ethernet, asynchronous transfer mode, Fiber Distributed-Data Interface, HIPPI และโปรโตคอลอื่น ส่วน Reverse ARP สำหรับเครื่อง host ที่ไม่รู้จัก IP address นั้น RARP สามารถให้เครื่อง เหล่านี้ขอ IP address จาก ARP cache ของ Gateway

6 ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้ในทางสร้างสรรค์
การติดตั้งฮาร์ดแวร์ในรถแต่ละคันที่สามารถส่งเฟรมข้อมูลเชื่อมต่อเครือข่ายของการทำงานของโพรโตคอล ARP โดยรถแต่ละคันจะมีหมายเลขโพรโตคอลประจำรถเพื่อที่สามารถติดต่อสัญญาณของรถที่ทำผิดกฎหมายหรือทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อง่ายต่อการติดตามควบคุมรถคันนั้นได้ บางทีอาจนำอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายเหล่านี้มาช่วยในเรื่องการก่อเหตุอาชญากรรม เพื่อช่วยไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ARP (Address Resolution Protocol)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google