งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง STORYBOARD ภาพรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง STORYBOARD ภาพรวม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง STORYBOARD ภาพรวม

2 ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ดในลักษณะที่แสดงภาพหน้าจอประกอบ
ส่วนนำ ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางป้องกัน เมนู แบบฝึกหัด สรุป แบบทดสอบ

3 ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ดในลักษณะสคริปต์
เฟรมที่ 1 ข้อความ ภาพ/ สีพื้น เสียง การตอบสนอง ตอนที่ 1 ส่วนประกอบของ Hardware ฮาร์ดแวร์มี 4 ประเภท ได้แก่.... ตัวอักษรสีขาว ฉากหลังสีน้ำเงิน เพื่อความโดดเด่น ปรากฏขึ้นพร้อมๆ กัน เสียงบรรยายตามข้อความ พร้อมเพลงบรรเลงจังหวะช้าๆ ปรากฏบนจอประมาณ 10 วินาที  แล้วเปลี่ยนไปสู่กรอบที่สอง  ทดสอบก่อนเรียน  กลับไปสู่กรอบการทดสอบก่อนเรียน  ปุ่มออกจากบทเรียน

4 ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ดของข้อสอบ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง STORYBOARD ภาพรวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google