งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตวง ความหมายของการตวง -    การตวง    คือ    การวัดปริมาณของสิ่งของต่างๆหรือหาความจุของภาชนะต่างๆ เครื่องตวง -    เครื่องที่เป็นมาตรฐาน    เช่น   

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตวง ความหมายของการตวง -    การตวง    คือ    การวัดปริมาณของสิ่งของต่างๆหรือหาความจุของภาชนะต่างๆ เครื่องตวง -    เครื่องที่เป็นมาตรฐาน    เช่น   "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตวง ความหมายของการตวง -    การตวง    คือ    การวัดปริมาณของสิ่งของต่างๆหรือหาความจุของภาชนะต่างๆ เครื่องตวง -    เครื่องที่เป็นมาตรฐาน    เช่น    ช้อนตวง    ถ้วยตวง    บีกเกอร์    หลอดตวง    ถัง    เป็นต้น

2 การตวงของแห้ง ของเหลว
การตวงของแห้ง    ของเหลว -    การตวงของแห้งละเอียด    ต้องตวงให้พอดีขอบปากเครื่องตวงและปาดให้เรียบ -   การตวงของแห้งหยาบ    ต้องตวงให้พูนเครื่องตวง -   การตวงของเหลว    ต้องตวงให้ถึงขีดที่กำหนด

3 ควรพิจารณาปริมาณสิ่งของ และลักษณะของสิ่งของที่นำมาตวง
การเลือกใช้หน่วยตวง    ควรพิจารณาปริมาณสิ่งของ    และลักษณะของสิ่งของที่นำมาตวง                                                      

4 หน่วยการตวงในระบบเมตริก
1        ลูกบาศก์เซนติเมตร    เท่ากับ    1    มิลลิลิตร 1     ลิตร เท่ากับ     1,000     มิลลิลิตร 1,000    ลูกบาศก์เซนติเมตร    เท่ากับ    1    ลิตร

5 หน่วยการตวงของไทย 1 เกวียน เท่ากับ 100 ถัง 1 ถัง เท่ากับ 20 ลิตร
1    เกวียน                เท่ากับ            100    ถัง 1    ถัง                    เท่ากับ            20   ลิตร 1    เกวียน                เท่ากับ            2,000    ลิตร

6 โจทย์ปัญหาการตวง การแก้โจทย์ปัญหาการตวงให้วิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไรโจทย์ถามหาอะไรและ ใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา -    การบวกหรือการลบการตวง    ต้องเขียนหน่วยให้ตรงกันโดยให้หน่วยย่อยอยู่ทางขวามือ และหน่วยย่อยอยู่ทางซ้ายมือนำตัวเลขในหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกัน ถ้าผลลัพธ์ในหน่วยย่อย มีค่ามากจนสามารถทำเป็นหน่วยใหญ่ได้ก็ให้ทำเป็นหน่วยใหญ่ก่อนแล้วจึงตอบ -    การคูณโจทย์ปัญหาการตวง    ให้ตั้งตัวเลขที่เป็นหน่วยการตวงในบรรทัดแรกให้ตัวคูณ อยู่ในบรรทัดที่สองโดยตั้งให้ตรงกับหน่วยย่อยแล้วคูณทีละหน่วยถ้าผลลัพธ์ในหน่วยย่อยมีค่ามาก จนสามารถทำเป็นหน่วยใหญ่ได้ก็ให้ทำเป็นหน่วยใหญ่ก่อนแล้วจึงตอบ -    การหารโจทย์ปัญหาการตวง    ให้ตั้งตัวเลขที่เป็นหน่วยการตวงในบรรทัดแรก ให้ตัวหารอยู่หน้าตัวเลขที่เป็นหน่วยใหญ่ตั้งหารแบบหารสั้นและหารทีละหน่วย


ดาวน์โหลด ppt การตวง ความหมายของการตวง -    การตวง    คือ    การวัดปริมาณของสิ่งของต่างๆหรือหาความจุของภาชนะต่างๆ เครื่องตวง -    เครื่องที่เป็นมาตรฐาน    เช่น   

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google