งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในครอบครัวของเรา ความรับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็นธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันดับแรกคือ เราจะทำอะไรให้เมืองไทย พระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในครอบครัวของเรา ความรับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็นธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันดับแรกคือ เราจะทำอะไรให้เมืองไทย พระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในครอบครัวของเรา ความรับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็นธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันดับแรกคือ เราจะทำอะไรให้เมืองไทย พระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

2 วัยเยาว์ เป็นวัยอันน่ามหัศจรรย์ของชีวิต พัฒนาการทุกด้านจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เด็กๆจะเติบโตขึ้นท่ามกลางการหล่อหลอมของสังคม เมื่อผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้ว เด็กจะมีวิธีคิดเป็นของตนเอง และถึงเวลานั้น เขาจะก้าวย่างไปตามทิศทางที่เขากำหนดเองยากที่มือของผู้ใหญ่จะเอื้อมถึง

3 จิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจที่เห็นผู้อื่น ไม่เพียงแต่ตัวเราเอง เราอาจจะยื่นมือออกไปทำอะไรให้ได้บ้าง เสียสละอะไรได้บ้าง ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง แบบเพื่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ผู้เหนือกว่า มีน้ำใจแก่กันและกันไม่นิ่งดูดายแบบที่เรื่องอะไรจะเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่สนใจ สามารถแสดงออกมาได้ในหลายรูปแบบ ทั้งการให้รูปแบบต่างๆ ตลอดจนการอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม

4 จิตอาสา-อาสาสมัคร ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

5 รณรงค์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

6

7

8 บูรณะโรงเรียนบ้านเสาเดียว โคราช

9

10

11 บูรณะโรงเรียน อำเภอแม่สอด จ.ตาก

12

13

14 เยี่ยมคุณยายที่บ้านบางแค 2

15

16

17 ช่วยบูรณะอาคารเรียนโรงเรียนด้อยโอกาส

18 ปรับปรุงห้องสมุด

19 บริจาคอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา

20 อาสาตกแต่งกระเป๋าสำหรับน้องในถิ่นทุรกันดาร

21 ทุกวันนี้เราทำอะไรกันอยู่......??????
เราเคยถามตัวเองไหมว่า.....เราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร เราเคยถามตัวเองไหมว่า.....เราเคยทำอะไรเพื่อครอบครัวบ้างไหม เราเคยถามตัวเองไหมว่า.....เราเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างไหมนอกจากครอบครัว เราเคยถามตัวเองไหมว่า.....เราเคยทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างไหม เราจะทำอะไรให้แผ่นดินแม่ของเรา ตอบตัวเองได้หรือยัง ???

22 เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า
เราเกิดมาเพื่อ จะดำรงชีวิตอยู่ เราเกิดมาเพื่อ ทำตนไม่ให้ใครเดือดร้อน ไม่คิดทำลาย เราเกิดมาเพื่อ ที่จะรู้จักรักตัวเองพร้อมๆกับรักคนอื่น เราเกิดมาเพื่อ ที่จะรู้จักการแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว เราเกิดมาเพื่อ ทำตนให้มีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เราเกิดมาเพื่อ รักษาแผ่นดินของเราให้คงอยู่ตอดไป

23 เริ่มเมื่อไหร่ เริ่มใกล้ๆตัวเรา พ่อ แม่ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ทุกๆที่ที่เราอยู่ @ ด้วยการแสดงน้ำใจ ช่วยเหลือเล็กๆน้อย @ ใส่ใจคนรอบข้าง @ เขียนcard ให้กำลังใจคนอื่นบ้าง @ บริจาคเงินเล็กๆน้อยๆให้แก่ผู้พิการยากไร้ @ ช่วยซื้อของคนพิการ คนแก่เพื่อให้เขามีอาชีพ @ เห็นคนแก่ คนพิการ เข้าไปช่วยเหลือ ทำได้ไม่ต้องอาย เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ สายพันธ์ใหม่ ทำดีได้...เท่

24 * กองทุนคนไทยรักแผ่นดินเพื่อในหลวง ธนาคารไทยพานิชย์
สาขาไอทีสแควร์ เลขที่ * มูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจ โครงการใจให้ชีวิต * ธนาคารกรุงไทย เลขที่ * บริจาคอาหารให้ตำรวจทหารภาคใต้ โทร * มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก FCD ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน เลขที่ * มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา EDF โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน * โรงเรียนบ้านอาโห อ.ยะรัง ปัตตานี 94160 * โรงเรียนบ้านตามตะวัน ต.บันนังสาเร็ง อ.เมือง ยะลา


ดาวน์โหลด ppt ในครอบครัวของเรา ความรับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็นธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันดับแรกคือ เราจะทำอะไรให้เมืองไทย พระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google