งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการ “รวมพลังศรีปทุมหารสอง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการ “รวมพลังศรีปทุมหารสอง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการ “รวมพลังศรีปทุมหารสอง”

2 ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ลิฟต์ การประหยัดน้ำ

3 ปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู) เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง ลดไฟได้ 21 หน่วยต่อเดือนประหยัดได้ บาทต่อเดือน ถ้าปิดเร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง 100 เครื่อง จะประหยัดไฟได้เดือนละ 5,250 บาท หรือปีละ 63,000 บาทต่อปี

4 ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดม่าน มู่ลี่ ติดกันสาด หรือเลื่อนตู้มาติดผนังด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง ย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศ เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้

5 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ
การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศยิ่งต่ำ จะยิ่งเปลืองกำลังไฟฟ้า อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าควรไม่ต่ำกว่า 25 0C และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 0C จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 10

6 ควรปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน หรือไม่ได้อยู่ในห้องนั้นมากกว่า 1 ชั่วโมง

7

8 คอมพิวเตอร์ทั่วไป ใชัพลังงานไฟฟ้า (ประมาณ)
จอภาพ 60 วัตต์ ตัวเครื่อง 40 วัตต์ รวม 100 วัตต์ ถ้าเปิดคอมพิวเตอร์จอภาพ 15 นิ้ว ทิ้งไว้วันละ 3 ชั่วโมง จะใช้ไฟ 8.4 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟเดือนละ 21 บาท ถ้าเปิดทิ้งไว้เช่นนี้ 1,000 เครื่อง จะสิ้นเปลืองค่าไฟเดือนละ 21,000 บาทหรือ 252,000 บาทต่อปี

9

10

11

12 ลดภาระการทำงานของลิฟต์
กำหนดให้ลิฟต์หยุดเฉพาะชั้น เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของลิฟต์และยังลดการสึกหรอ การซ่อมบำรุงและอายุการใช้งานได้ด้วย ปิดลิฟต์บางตัวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย ตั้งเวลาให้ลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ให้มีการเดินขึ้น-ลง แทนการใช้ลิฟต์

13 พบการรั่วไหลของน้ำประปา โปรดแจ้งสำนักงานอาคารสถานที่


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการ “รวมพลังศรีปทุมหารสอง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google