งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด.ช.สมชาย คงดั่น 2/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด.ช.สมชาย คงดั่น 2/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด.ช.สมชาย คงดั่น 2/5

2 ปลากาแดง ลักษณะทั่วไป ลำตัวยาวเรียว ส่วนท้องแบน ปากอยู่ในระดับแนวเดียวกับสันท้อง มีหนวด 4 เส้น ครีบหลังมีขนาด ถิ่นอาศัย บริเวณลุ่ม น.โขง แม่น้ำภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาหาร กินตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนแมลงขนาดเล็ก ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อย ขนาด ความยาวประมาณ ซม.

3 ปลาแป้น ลักษณะทั่วไป ขนาดเล็ก ตัวใสหรือสีขาวคล้ายสีข้าวเม่า มีครีบหลัง 2 อัน ครีบหลังอันแรก มีก้านครีบแข็งเป็นหนามแหลมอยู่ 7 ก้าน ครีบหลังอันที่สองมีเฉพาะก้านครีบฝอย ครีบก้นมีก้านครีบที่เป็นหนาม ถิ่นอาศัย อยู่ทั่วไปตามแม่น้ำลำคลอง พบมากที่บริเวณลุ่มน.แม่กลอง อาหาร กินจุลินทรีย์และตัวอ่อนของแมลงน้ำ ขนาด ความยาวประมาณ ซม.

4 ปลาดี่งาม กา ลักษณะทั่วไป
เป็นปลาน้ำจืดซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับปลาสลิด กระดี่หม้อ กระดี่มุก และอยู่ในวงศ์เดียวกับปลาหมอไทย ถิ่นอาศัย มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำ หนองบึง ลำห้วย ซึ่งมีพืชพันธุ์ไม้น้ำหนาแน่น อาหาร กินแมลงและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ขนาด ความยาวประมาณ 15 ซ.ม.

5 ปลากดหิน ชื่ออื่น ๆ แขยงหิน ลักษณะทั่วไป ลำตัวค่อนข้างยาว ไม่มีเกล็ด หัวแบนราบลงเล็กน้อย ตามีผิวหนังใสปิดคลุม มีฟันซี่แหลมเล็ก ๆ อยู่บนขากรรไกร และเพดานปาก มีหนวด 4 คู่ มีรูจมูกข้างละหนึ่งคู่ แต่ละคู่อยู่ห่างจากกัน ครีบหลังและครีบหูมีหนามแหลม ลำตัวมีพื้นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน มีแทบสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มพาดขว้างลำตัว แถบที่ว่านี้มีขนาดโตกว่าช่วงสีพื้นตัว ขนาด และที่ตั้งของแถบเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดและอายุของปลา ถิ่นอาศัย อยู่ตามลำธาร เช่น บริเวณปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำวัง จ.ลำปาง น.แม่กลอง จ.ราชบุรี ฯลฯ อาหาร กินลูกปลา ลูกกุ้ง และสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก ขนาด ความยาวประมาณ 17 ซม.

6 ลักษณะทั่วไป มีรูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้าง หัวมีขนาดเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาเล็ก ถิ่นอาศัย พบตามแม่น้ำลำคลองหนองบึงทั่วทุกภาค อาหาร พืชพันธุ์ไม้น้ำ ตัวอ่อนแมลง ซากสัตว์และพืชที่เน่าเปื่อย ขนาด ความยาวตั้งแต่ ซม.

7 ปลาแรด ลักษณะทั่ว มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ อาศัยในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำได้ รูปร่างด้านข้างแบน ส่วนกว้างของลำตัวไล่เลี่ยกับความยา ถิ่นอาศัย ในแม่น้ำและหนองบึงที่มีทางน้ำติดต่อกันกับแม่น้ำ อาหาร กินพืชแทบทุกชนิด ขนาด ความยาวประมาณ ซม.

8 ปลากดหิน ลักษณะทั่วไป ลำตัวค่อนข้างยาว ไม่มีเกล็ด หัวแบนราบลงเล็กน้อย ตามีผิวหนังใสปิดคลุม มีฟันซี่แหลมเล็ก ๆ อยู่บนขากรรไกร และเพดานปาก มี ถิ่นอาศัย อยู่ตามลำธาร เช่น บริเวณปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำวัง จ.ลำปาง น.แม่กลอง จ.ราชบุรี ฯลฯ อาหาร กินลูกปลา ลูกกุ้ง และสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก ขนาด ความยาวประมาณ 17 ซม.

9 ปลาชะโด ลักษณะทั่วไป ลำตัวเรียวยาวรูปทรงกระบอก ขณะเป็นปลาเล็กลำตัวจะมีแถบสีเหลืองอมส้มสดใส และมีแถบสีแดงหรือส้มปรากฎให้เห็น 1 แถบ ถิ่นอาศัย ในแม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาหาร กินสัตว์น้ำต่าง ๆ ขนาด ความยาวประมาณ 30 – 50 ซม.

10 ปลาตองลาย ลักษณะทั่วไป ขนาดค่อนข้างใหญ่ ลำตัวด้านข้างแบนมาก เกล็ดละเอียดครีบหลังและครีบหู มีขนาดไล่เลี่ยกัน ครีบท้องขนาดเล็กมาก ครีบก้นยาว เชื่อมติดกับครีบหาง ลำตัวสีขาวเงิน ถิ่นอาศัย น.โขงเป็นแหล่งน้ำแหล่งเดียวในโลกที่มีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ อาหาร กินปลา ลูกกุ้งและสัตว์น้ำขนาดเล็ก ขนาด โดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 30 – 60 ซม.


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด.ช.สมชาย คงดั่น 2/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google