งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมืออุปกรณ์งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมืออุปกรณ์งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมืออุปกรณ์งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
โดย นายภูธเรศ เงาะเศษ ครู ค.ศ. 2

2 ไขควง ด้ามทำจากพลาสติกเพื่อเป็นฉนวน ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช้อต ไขควงวัดไฟใช้ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าในวงจรหรือไม่ และไขควงแฉก หรือไขควงแบน ใช้งานได้ตามความเหมาะสม

3 คีม ด้ามทำจากพลาสติกเพื่อเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าช๊อต

4 มีด ใช้สำหรับตัดหรือปอกสายไฟ

5 ค้อนเดินสายไฟฟ้า ใช้สำหรับตีเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ต้องเป็นค้อนที่ใช้สำหรับการเดินสายฟ้าเท่านั้น จึงจะเกิดความตัวในการใช้งาน

6 สว่าน มีชนิดที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน และใช้พลังมือในการขับเคลื่อน ใช้สำหรับเจาะรู ขนาดขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ดอกสว่าน

7 เทปพันสายไฟ ใช้พันสายไฟ หลังจากมีการต่อสายไฟ โดยพันให้รอบๆรอยต่ออย่างน้อย 2-3 รอบ

8 หัวแร้งไฟฟ้า ใช้บัดกรีจุดต่อหรือ การต่อสายไฟฟ้าในจุดที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ

9 มัลติมิเตอร์ ใช้ตรวจสอบความผิดปกติของจงจร โดยสามารถวัดค่าทางไฟฟ้า หรือ ตรวจสอบความบกพร่องของอุปกรณ์ไฟฟ้า

10 คัดเอาท์ คัทเอาท์หรือสะพานไฟ เป็นตัวทำหน้าที่ในการตัดหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรไฟฟ้าภายในบ้านหรืออื่นๆแล้วแต่กรณี

11 คาร์ททริคฟิวส์ ใช้ประกอบร่วมกับสะพานไฟ ฟิวส์ลูกถ้วยจะบรรจุอยู่ภายใน

12 ฟิวส์ ทำจากโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุก ซึ่งเป็นโลหะที่มีจุดหลอมละลายต่ำ จะหลอมละลายเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร

13 ฟิวส์อัตโนมัติ เมื่อมีการลัดวงจรในระบบหรือใช้ไฟเกิน จะเป็นตัวตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบไฟแก้ไขเป็นปกติแล้วสามารถกดปุ่มใช้งานได้อีกต่อไป

14 หลอดฟลูออเรสเซ้น หลอดฟลูออเรสเซ้น หรือหลอดเรืองแสง ภายในจะบรรจุสารเรืองแสงซึ่งสีต่างๆที่ได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่บรรจุอยู่ภายใน หลอดชนิดนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไส้ธรรมดา แต่จะมีอุปกรณ์ประกอบเพิ่มมากกว่า ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมากกว่า

15 สตาทร์เตอร์ จะเป็นสวิทช์อัตโนมัติ ทำหน้าที่จุดไส้หลอดของหลอดฟลูออเรสเซ้นให้สว่างหลังจากนั้น จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ

16 บัลลาสต์ เป็นอุปกรณ์ช่วยในการปรับและรักษาระดับแรงดันกับกระแสไฟฟ้าให้คงที่ตลอดเวลา ซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกกับจำนวนวัตต์ของหลอดฟลูออเรสเซ้น

17 สวิทช์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดต่อไฟฟ้าวงจรให้กับระบบในวงจรไฟฟ้า

18 เต้ารับและเต้าเสียบ (ปลั๊ก)
เต้ารับ (ปลั๊กตัวเมีย) เต้าเสียบ (ปลั๊กตัวผู้) จะเป็นอุปกรณ์ ที่ต้องใช้งานอยู่ร่วมกันส่วน รูปร่างหรือลักษณะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

19 กล่องไม้หรือบล๊อค ทำจากไม้เนื้ออ่อน ปิดด้วยโฟไมก้า
ปัจจุบันมีประเภทที่ทำจากพสาสติกให้เลือกใช้ เป็นตัวใช้สำหรับรองรับอุปกรณ์ที่จะติดตั้งในระบบวง จรไฟฟ้าในอาคาร

20 เข็มขัดรัดสาย มีให้เลือกหลายเบอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของสายไฟฟ้าที่ใช้ ในการเดินสาย


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมืออุปกรณ์งานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google