งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด เกาะหมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด เกาะหมาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด เกาะหมาก

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต.๑๑ วันที่สำรวจ ๒๒ พ.ค.๕๔
๑. สำรวจโดย เรือ ต.๑๑ วันที่สำรวจ ๒๒ พ.ค.๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม สำรวจเมื่อเวลา ๐๙๐๐ ขณะน้ำลง ความสูงน้ำ ๐.๘ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด วัดความลึกน้ำจริงได้ ๔ เมตร ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ทะเลเรียบ ลมสงบ

3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง
แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๕๑, ๑๐๒, ๐๔๕ (อศ.) ตำบลที่ ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด เกาะหมาก แลต ๑๑ องศา ๔๘.๒๓ ลิปดา น. ลอง ๑๐๒ องศา ๒๙.๓๑ ลิปดา อ.

4 ภาพแสดงตำแหน่งเกาะหมาก
เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด

5 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวตานิด
เข็ม ๒๗๐ ควรใช้เข็ม ๒๗๐ ในการเข้าเทียบ ห่างแหลมกระดุนด้านกราบขวาประมาณ ๑,๐๐๐ หลา การเทียบแนะนำให้ใช้กราบซ้ายในการเข้าเทียบเนื่องจาก ด้านซ้ายของท่าเรือมีพื้นที่ในการตั้งตัวให้เข้าเทียบมากกว่าด้านขวาของท่าซึ่งมีแนวหินใต้น้ำ

6 ด้านขวาของท่าเรือมีแนวหินใต้น้ำ เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควรใช้เข็ม ๒๗๐
การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวตานิด ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด ด้านขวาของท่าเรือมีแนวหินใต้น้ำ เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควรใช้เข็ม ๒๗๐

7 ท่าเรือมีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทก แต่ไม่สมบูรณ์นัก
จุดเทียบเรือ ท่าเรือมีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทก แต่ไม่สมบูรณ์นัก

8 ลักษณะการเทียบและการคล้องเชือกหัวไกหัว

9 การคล้องเชือกท้ายไกท้าย

10 ๔.ข้อมูลท่าเรือ เป็นท่าเรือรูปตัว T ยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร หน้าท่ายาวประมาณ ๕๐ เมตร กว้างประมาณ ๑๕ เมตร มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๓ เมตร มีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทกตลอดแนว

11 จุดสังเกตการนำเรือในเวลากลางคืน ไฟแสงสว่างสีส้มบริเวณท่าเรือ

12 ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

13 ๕.การติดต่อสื่อสาร วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์
วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ นายก อบต.เกาะหมาก คุณ จักรพรรดิ ๐๘๙-๗๔๗๓๒๐๖ บริการรถเที่ยวรอบเกาะ คุณ วสันต์ ๐๘๒-๔๖๖๒๐๘๑

14 ๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี
ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี อื่นๆ มีร้านขายผัก และเนื้อ ซึ่งสามารถจ่ายเสบียงเพิ่มเติมได้ โดยขับรถออกจากท่าเทียบเรือเลี้ยวขวาร้านค้าจะอยู่ห่างจากท่าเทียบเรืออ่าวตานิดประมาณ ๑ กม. ใกล้ท่าเรือมีสถานีอนามัย และวัดเกาะหมาก

15 ข้อควรระมัดระวัง ด้านขวาของท่าเรือมีแนวหินใต้น้ำ ผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวังในการนำเรือเข้าเทียบและออกจากเทียบ ควรเลือกใช้กราบซ้ายในการเข้าเทียบเพื่อความปลอดภัย จากแนวหินดังกล่าว ยางกันกระแทกบริเวณเสาเหล็กหน้าท่าเรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร บางต้นไม่มียางกันกระแทก ผู้นำเรือควรสั่งการให้เตรียมลูกตะเพาให้พร้อมก่อนเข้าเทียบ

16 ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด แนวหินใต้น้ำทางขวาของท่าเรือ
ข้อควรระมัดระวัง ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด แนวหินใต้น้ำทางขวาของท่าเรือ

17 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรืออ่าวตานิด เกาะหมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google