งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักกัน ผ่านชื่อย่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักกัน ผ่านชื่อย่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จักกัน ผ่านชื่อย่อ
นางพนมพร ห่วงมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี Tel:

2 ศูนย์พึ่งได้ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี เด็ก A เด็ก V
OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์พึ่งได้ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี เด็ก I (HIV Infected Children) เด็ก A (HIV Affected Children) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เด็ก V (Vulnerable Children) เด็กเปราะบาง

3 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
อพม. อาสาสมัครสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ PMTCT (Preventing Mother to Child Transmission) การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก EID (Early Infant Diagnosis) การตรวจหาเชื้อเอชไอวีในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เนิ่นๆด้วยวิธี PCR PCR (Polymerase Chain Reaction) การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

4 สูตรยาต้านฯที่มีประสิทธิภาพสูง กองทุนโลกเพื่อเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย
HAART ((Highly Action Antiretroviral Therapy) สูตรยาต้านฯที่มีประสิทธิภาพสูง GF-ATM (Global Fun-AIDS TB Malaria) กองทุนโลกเพื่อเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย PR (Principle-Recipient) หน่วยงานรับทุนหลัก SR (Sub-Recipient) หน่วยงานรับทุนรอง

5 PCPC CM CMU SR CHILDLIFE การจัดการรายบุคคล
(Provincial Child Protection Committee) คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด CM (Case Management) การจัดการรายบุคคล CMU (Case Management Unit) หน่วยจัดการรายบุคคล โครงการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคม แบบองค์รวมสำหรับเด็ก CHILDLIFE SR (Sub-Recipient)

6 ศูนย์องค์รวม Adherence Children Rights ความร่วมใจในการรักษา
ระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ทั้งกาย ใจและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อ Adherence ความร่วมใจในการรักษา อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง Children Rights สิทธิเด็ก 4 ข้อ สิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง 3. สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt รู้จักกัน ผ่านชื่อย่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google