งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ เรื่อง โฟมล้างหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ เรื่อง โฟมล้างหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขภาพ เรื่อง โฟมล้างหน้า
ด.ช.ณฐพล ศรีปาลวิทย์ ม.1/1 เลขที่ 10 ด.ญ.ณัฐชยา สันทนาคนิต ม.1/1 เลขที่ 13 ด.ญ.พิมวรีย์ ศิลาเงิน ม.1/1 เลขที่ 32 ด.ช.ภาคิน เจริญทรัพย์ถาวร ม.1/1 เลขที่ 36 ด.ญ.ศศิธร จุฑมาตยางกูร ม.1/1 เลขที่ 47 ด.ญ.อิงดาว สวัสดิรักษา ม.1/1 เลขที่ 59

2 แนวคิด 1.ทางเรามีแนวคิดที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับโฟมล้างหน้าในยี่ห้อต่างๆ 2.ทางเรามีแนวคิดที่จะทดสอบโฟมล้างหน้าว่ายี่ห้อไหนเป็นอันตรายต่อหน้าเรา 3.ทางเรามีแนวคิดที่จะให้ทุกคนรู้เรื่องการทดลองเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3 4.ทางเรามีแนวคิดที่จะให้ทุกคนพิจารณาโฟมล้างหน้าก่อน ซื้อทุกครั้งไม่ใช้ไปหลงเชื่อคำพูดของคนขาย ทางเรามีแนวคิดที่จะไม่ให้ทุกคนไปหลงเชื่อคำพุดและเสียเงินโดยใช่เหตุ ทางเรามีแนวคิดที่จะดูว่าผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อไหนที่เอาเปรียบลูกค้า ทางเรามีแนวคิดที่จะดูว่ายี่ห้อไหนใช้ไขมันสัตว์ในการทำ

4 1.เอาแก้วใบเล็กมาวางไว้ ใส่โฟมล้างหน้าที่เราใช้มาใส่ให้พอประมาณ
วิธีการทดลอง 1.เอาแก้วใบเล็กมาวางไว้ ใส่โฟมล้างหน้าที่เราใช้มาใส่ให้พอประมาณ

5

6 2.ใส่น้ำลงไป และผสมให้เข้ากัน

7

8 3.เทเกลือลงไปประมาณ1-2ช้อน แล้วคนให้เข้ากัน

9

10 6.ให้ทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณ 5 นาที หรือท่าให้ดี ให้คุณลองทิ้งไว้อย่างนั้นประมาณ 1 คืน ให้คุณสังเกตและคิดตาม

11

12 ผลการทดลอง ชื่อสินค้า เกิดก้อน ไม่เกิดก้อน acnes re'tuch biore

13 สรุปผลการทดลอง ถ้าโฟมล้างหน้าชนิดใดมีก้อนสีขาวๆเกิดขึ้น ก็แสดงว่า โฟมล้างหน้าชนิดนั้นเมื่อ เราใช้ไปแล้ว พอล้างหน้าด้วยน้ำออก ก็จะเกิดไขมันตกค้างบริเวณใบหน้าของเรา แต่ถ้าฟมชนิดใดที่ เมื่อตั้งทิ้งไว้แล้วไม่เกิด ก้อนสีขาวเหลืองๆ ขึ้นมา ก็แสดงว่า เมื่อเราใช้โฟมล้างหน้าชนิดนี้แล้ว จะไม่เกิดสารตกค้าง บริเวณใบหน้าเรา เมื่อ ล้างน้ำ ออกแล้ว

14 จบการรายงานค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ เรื่อง โฟมล้างหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google