งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์ (Animal Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์ (Animal Behavior)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์ (Animal Behavior) ผู้ควบคุมการทดลอง อ.กัลยา ศรีพุทธชาติ อ.ปทุมพร เมืองพระ อ.วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ

2 พฤติกรรมของสัตว์ การทดลอง พฤติกรรมแต่กำเนิด พฤติกรรมจากการเรียนรู้
CHEMOTAXIS ของแมลงหวี่ การลองผิดลองถูกของหนู

3 CHEMOTAXIS ของแมลงหวี่
การเข้าหาสารเคมี เปรียบเทียบชนิดอาหาร น้ำ กล้วย สับปะรด(เก่า & ใหม่)

4 นักเรียน กลุ่มละ 2 คน ทดลอง อาหารตามที่กำหนดไว้ให้
สำลีแห้ง & สำลีเปียก สำลีเปียก & สับปะรด กล้วยใหม่ & กล้วยเก่า

5

6 ข้อควรระวัง การถ่ายแมลงหวี่จากขวดเลี้ยงใส่หลอดทดลอง

7 ชิ้นอาหาร 2 ด้าน…….ชิ้นเท่าๆกัน
เวลาใส่อาหารในหลอด ให้ระวังหลอดเปียก

8 การประกบหลอดกับหลอดแก้วตัวที
จับหลอด หงายตัว T ขึ้น

9 เก็บผลเรียบร้อยแล้ว ล้างหลอดทดลอง
นำอุปกรณ์ วางแนวนอนไว้ในตู้มืด เปิดตู้ ดูผล หลังจากทดลอง 1 และ 2 ชั่วโมง ตารางหน้าห้อง 11 4 3 เก็บผลเรียบร้อยแล้ว ล้างหลอดทดลอง

10 การลองผิดลองถูกของหนู
ปล่อยหนู(mice)ตกน้ำ จดเวลาที่หนูใช้ตั้งแต่เริ่มลงน้ำ ว่ายน้ำ จนกระทั่งพบตะแกรง ไต่ขึ้นจากน้ำ

11 ข้อควรระวัง การจับหนู ให้จับที่หาง เสียงพูดคุย ขณะทดลอง
การจับหนู ให้จับที่หาง เสียงพูดคุย ขณะทดลอง จุดที่กำหนด คงที่

12 ทิศทางการปล่อยหนู

13 เช็ดตัว จับหนูออกจากตะแกรง ค่อยๆแกะนิ้วออกจากตะแกรง พักช่วง 2-3 นาที
ควรเท่าๆกันตลอด เปลี่ยนผ้าเช็ดตัว

14 บันทึกผลในสมุด ? 6

15 เปลี่ยนรูปแบบทางเดิน

16 นำข้อมูลมาเขียนกราฟ ลากเส้นต่อแต่ละจุด

17 แนวโน้มของเวลาที่ใช้
สรุป และวิจารณ์ผลการทดลอง ข้อเสนอแนะ

18 นุ่มนวลกับหนูหน่อยนะ


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์ (Animal Behavior)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google