งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิใจเสนอ วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) ด.ญ.พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิใจเสนอ วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) ด.ญ.พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิใจเสนอ วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) ด.ญ.พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37
สมาชิก (1/2) ด.ญ.พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37 ด.ญ.เบญจมาพร เปลี่ยนสายสืบ เลขที่ 32 ด.ญ.นันท์นพิน เซ็นนิล เลขที่ 29 ด.ญ.ฮัญญา โกสุมพันธุ์ เลขที่ 60 ด.ช.คมสันต์ คงคะชาติ เลขที่ 4 ด.ช.ศุภธัช ณ นคร เลขที่ 51

2 การทดสอบ ครีมอาบน้ำ วัสดุ/อุปกรณ์ -กระดาษชำระ -เกลือ -น้ำ
-ครีมอาบน้ำที่มีส่วนผสมของไขมัน -ครีมอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของไขมัน -แก้ว 2 ใบ -ช้อน 2คัน

3 1.เทครีมอาบน้ำไม่มีไขลงไปในแก้ว(ที่ไม่มีน้ำ)

4 2.เทครีมอาบน้ำมีไขลงในแก้วอีกใบ

5 3.ใส่เกลือลงไปในครีมอาบน้ำที่ไม่มีไข

6 4.ใส่เกลือลงไปในครีมอาบน้ำมีไข

7 5.แล้วคนให้เข้ากัน

8 ครีมอาบน้ำมีไขจับตัวกันเป็นก้อน
ถ้าครีมอาบน้ำ ที่ไม่มีไข จะไม่ติดช้อน ครีมอาบน้ำมีไขจับตัวกันเป็นก้อน

9 นำน้ำเปล่าเทลงในครีมอาบน้ำที่ไม่มีไข

10 6.เทน้ำลงในครีมอาบน้ำที่มีไข

11 7.คนครีมอาบน้ำที่ไม่มีไขให้เข้ากัน(ที่มีไขด้วย)

12 ไขของสบู่ติดกันเป็นก้อนๆเปรียบเทียบระหว่างสบู่มีไขและไม่มีไข

13 9.เทครีมอาบน้ำที่ไม่มีไขลงบนแขน ทาให้ทั่วๆ

14 10.เทครีมอาบน้ำที่มีไขลงบนแขน ทาให้ทั่วๆเช่นกัน

15 11.เห็นได้ชัดถึงความแตกต่าง ระหว่างครีมอาบน้ำทั้งสองอัน

16 การทดสอบเสร็จสิ้น THX FOR SEE


ดาวน์โหลด ppt ภูมิใจเสนอ วิชา สุขศึกษา สมาชิก (1/2) ด.ญ.พิชชาภา พงษ์โพธิ์ เลขที่ 37

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google