งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบไขมันในน้ำยาปรับผ้านุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบไขมันในน้ำยาปรับผ้านุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบไขมันในน้ำยาปรับผ้านุ่ม
Click here

2 ยินดีต้อนรับสู่ระบบค่ะ
คณะทำงาน ด.ญ.ณัฐชยา บุญยะลีพรรณ ม.1/7 เลขที่ 10 ด.ญ.ธิดาวัฒน์ สุพุทธิกุล ม.1/7 เลขที่ 19 ด.ญ.ประภานันท์ กิตกำธร ม.1/7 เลขที่ 23 ด.ญ.ปัทมาภรณ์ สุวจิตตานนท์ ม.1/7 เลขที่ 24 ด.ช.ภูธนัต มากระกระดี ม.1/7 เลขที่ 37 ด.ญ.ภูสุดา เยี่ยมอภิชาต ม.1/7 เลขที่ 38 ยินดีต้อนรับสู่ระบบค่ะ Previous next

3 แนวคิดที่ทำโครงงาน แนวคิดในการทำโครงงานนี้ คือ พวกเรา อยากจะทราบ ว่า น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อไหนมีไขมันเป็นส่วนผสม จะมีหมดทุกยี่ห้อ หรือ มีเฉพาะบางยี่ห้อ ยี่ห้อไหนมีมาก ยี่ห้อไหนมีน้อย อย่างไร? จึงต้องทดลอง ด้วยวิธีที่พอจะทำได้ เพื่อหาผลสิ่งที่อยากรู้ Previous next

4 วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
อยากจะทราบว่าในน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อมีไขมันมากหรือน้อยหรือเพียงใด น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อไหนมีไขมันเยอะสุดหรือน้อยที่สุด น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อไหนต้องใช้เวลาถึงจะมีไขมัน น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อไหนไม่มีไขมันเลย Previous next

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน Previous next 1.วางแผนวิธีการทดลอง
-วิธีที่จะใช้ทดลอง -อุปกรณ์ที่จะใช้ -กำหนดวันที่จะทดลอง และ รวบรวมงาน 2.แบ่งงาน,หมอบหมายงาน -แบ่งกันนำอุปกรณ์มา -แบ่งกันทำใบงานแต่ละใบ Previous next

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน Previous next 3.เตรียมอุปกรณ์
-น้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อ หรือยี่ห้อที่จะทดลอง -แก้ว หรือภาชนะ ที่มีจำนวนเท่ากับน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อ Previous next

7 -น้ำ -แท่งคน Previous next

8 -เทน้ำใส่ในแก้วแต่ละใบให้เท่าๆ กัน
ขั้นตอนการดำเนินงาน 4.ทดลอง -เทน้ำใส่ในแก้วแต่ละใบให้เท่าๆ กัน Previous next

9 -นำน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อเทลงในแก้วแต่ละใบ
Previous next

10 -คนให้เข้ากัน Previous next

11 -ทิ้งไว้สักครู่ ประมาณ 15-20 นาที -สังเกตผล และบันทึก
Previous next

12 5.บันทึกผลทั้งหมด แล้วสรุป -ผลจากการที่ทดลองทั้งหมด
ขั้นตอนการดำเนินงาน 5.บันทึกผลทั้งหมด แล้วสรุป -ผลจากการที่ทดลองทั้งหมด 6.รวบรวมงานที่หมอบหมายไปให้ -ใบงานแต่ละใบ 7.ตรวจสอบข้อมูล -ข้อมูลที่ได้จากการทดลองและใบงาน 8.เข้ารูปเล่ม แล้วนำเสนอ Previous next

13 มีไขมัน(โดยไม่ใช้เวลา) มีไขมัน(โดยต้องใช้เวลา)
ผลการดำเนินงาน จากผลการทดลองของกลุ่มโดยใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มทั้งหมด 13 ยี่ห้อด้วยกันทำให้สรุปได้วยตามตาราง ยี่ห้อ มีไขมัน(โดยไม่ใช้เวลา) มีไขมัน(โดยต้องใช้เวลา) ไม่มีไขมัน ซิกกี้ซอฟท์ เฟรช แอนด์ ซอฟท์ ไฮยีน เทสโก้ โลตัส เดย์ ซอฟท์ คอมฟอร์ด เบบี้มายด์ ดาวน์นี่ สมาร์ท พัฟฟ์ เอ็กเซ็นส์ ไฮคลาส ไฟลาย ไม่มีผลเลย เล็กน้อย Previous next

14 ประโยชน์ที่ได้รับ Previous End
ทำให้เราสามารถเลือกใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มได้ถูกต้องตามต้องการ ทำให้เรารู้วิธีตรวจสอบไขมันในน้ำยาปรับผ้านุ่ม ได้รู้ว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อมีไขมันเท่ากันหรือไม่ ได้รู้ว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละยี่ห้อมีไขมันมาก – น้อย แค่ไหน ทำให้เราสามารถเลือกซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีคุณภาพดี Previous End


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบไขมันในน้ำยาปรับผ้านุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google