งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L1L1 L2L2 V1=jL1IV1=jL1IV2=jL2IV2=jL2I I L รวม = L 1 + L 2 V รวม = j  L 1 I + j  L 2 I = j  I (L 1 +L 2 ) = j  I L รวม I M + j  M + 2M Figure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L1L1 L2L2 V1=jL1IV1=jL1IV2=jL2IV2=jL2I I L รวม = L 1 + L 2 V รวม = j  L 1 I + j  L 2 I = j  I (L 1 +L 2 ) = j  I L รวม I M + j  M + 2M Figure."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L1L1 L2L2 V1=jL1IV1=jL1IV2=jL2IV2=jL2I I L รวม = L 1 + L 2 V รวม = j  L 1 I + j  L 2 I = j  I (L 1 +L 2 ) = j  I L รวม I M + j  M + 2M Figure 13.6

2 L1L1 L2L2 V1=jL1IV1=jL1IV2=jL2IV2=jL2I I L รวม = L 1 + L 2 V รวม = j  L 1 I + j  L 2 I = j  I (L 1 +L 2 ) = j  I L รวม I M - j  M - 2M Figure 13.6

3 เมื่อมี inductor 2 ตัวต่ออนุกรมกัน และมี mutual inductance เชื่อมระหว่างกัน เมื่อมี inductor 2 ตัวต่ออนุกรมกัน และมี mutual inductance เชื่อมระหว่างกัน ถ้าต่อในลักษณะเสริมกัน ( ขั้วต่างกันต่อกัน ) จะ ได้ ถ้าต่อในลักษณะเสริมกัน ( ขั้วต่างกันต่อกัน ) จะ ได้ ถ้าต่อในลักษณะหลักล้างกัน ( ขั้วเหมือนกันต่อ กัน ) จะได้ ถ้าต่อในลักษณะหลักล้างกัน ( ขั้วเหมือนกันต่อ กัน ) จะได้ L รวม = L 1 +L 2 +2M สรุป L รวม = L 1 +L 2 -2M


ดาวน์โหลด ppt L1L1 L2L2 V1=jL1IV1=jL1IV2=jL2IV2=jL2I I L รวม = L 1 + L 2 V รวม = j  L 1 I + j  L 2 I = j  I (L 1 +L 2 ) = j  I L รวม I M + j  M + 2M Figure.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google