งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9.7 Magnetic boundary conditions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9.7 Magnetic boundary conditions"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9.7 Magnetic boundary conditions
รอยต่อของสารแม่เหล็กต่างชนิดกันทำให้เกิด BC. โดยใช้ Gauss’s law และ Ampere’s law ดังนี้

2

3

4 9.8 Magnetic circuit สำหรับวัสดุแม่เหล็กความสัมพันธ์ของ flux, scalar magnetic potential และ reluctance จะเหมือนกับกฎของโอหม และได้ศึกษาแล้วในวิชาการแปรผันพลังงานเครื่องกลไฟฟ้าแล้วจะไม่ขอกล่าวซ้ำ 9.9 Energy พลังงานในสนามแม่เหล็กนิยามคล้ายกับพลังงานในสนามไฟฟ้า 9.10 Inductance and Mutual Inductance ความเหนี่ยวนำ คืออัตราส่วนของ flux linkages กับกระแสที่เชื่อม

5 พลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวนำ
สำหรับความเหนี่ยวนำของ Coaxial ตัวนำภายในรัศมี a และ รัศมีภายนอก b พิจารณาจาก flux ที่เกิดกับระบบดังกล่าวคือ ความเหนี่ยวนำต่อหน่วยความยาว สำหรับขดลวด Toroid พลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวนำ

6 Vector Identity Divergence theorem on boundary Take J in to term I

7 Stokes’ theorem If N turns Mutual Inductance เมื่อมองในแง่พลังงาน


ดาวน์โหลด ppt 9.7 Magnetic boundary conditions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google