งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ALL-L2 ALL-L2 Acute Leukaemia

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ALL-L2 ALL-L2 Acute Leukaemia"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ALL-L2 ALL-L2 Acute Leukaemia L2 นั้นพบว่าเซลล์ส่วนใหญ่เป็น Large lymphoblast ที่มีขนาดใหญ่ นิวเคลียสมีรูปร่างไม่แน่นอน อาจจะมีการแหว่งเข้ามา (Clefting) ใน L2 นี้จะมีนิวคลีโอไลเห็นได้ชัด ปริมาณของไซโตพลาสมฺจะเห็นได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ L1 เซลล์ใน ALL-L2 อาจมีนิวเคลียสขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง

2

3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ALL-L1 และ L2
Cytologic feature L1 L2 Cell size ตัวเล็กทั้งหมด เหมือนกันหมด ตัวใหญ่กว่า L1 และหน้าตาไม่เหมือนกันทั้งหมด Nuclear Chromatin เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Heterogeneous) Nuclear Shape เต็มเซลล์บางครั้งเห็นมีร่อง (clefting) ไม่เต็มเซลล์พบได้หลายแบบ พบร่อง (Clefting) ได้ อาจจะเห็นมีนิวเคลียสเว้าเข้ามาได้ นิวคลีโอไล มองไม่เห็น เห็นได้ 1 หรือมากกว่า และใหญ่ชัดเจน ไซโตพลาสมฺ น้อยเพราะนิวเคลียสเต็มเซลล์ พบมากกว่า L1 มีตั้งแต่ปานกลางถึงมาก Cytoplasmic Vacuole ไม่พบ พบได้บ้าง

4 จบการบรรยาย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ
HOME รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt ALL-L2 ALL-L2 Acute Leukaemia

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google