งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูลลิ้งค์ลิสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูลลิ้งค์ลิสต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูลลิ้งค์ลิสต์
การจัดเก็บที่มีรูปแบบเรียงตามลำดับ (Sequential) เปลี่ยนมาใช้รูปแบบไม่เรียงตามลำดับและสมาชิกทุกตัวจะถูกเชื่อม(Link)ต่อเข้าด้วยกันเมื่อมีการลบค่าสมาชิกตัวใดออกหรือแทรกค่าสมาชิกใหม่เข้ามา ก็จะทำให้สมาชิกอื่น ๆ มีการขยับตำแหน่งตามไปด้วย

2 รูปแบบโครงสร้างข้อมูลลิ้งค์ลิสต์
Info Next Info Next Info Next Info Next L1 L2 ... Ln Null First Node1 Node2 Node3 Node4

3 อัลกอริทึมการแทรกโหนดใหม่ลงในลิ้งค์ลิสต์

4 อัลกอริทึมการลบโหนดออกจากลิ้งค์ลิสต์

5 อัลกอริทึมการวิ่งไปยังแต่ละโหนดในลิ้งค์ลิสต์

6 ลิ้งค์ลิสต์วงกลม วิธีการที่ทำให้สามารถวิ่งจากโหนดหนึ่งจะไม่สามารถชี้กลับไปยังโหนดอื่น ๆ ได้ในลิ้งค์ลิสต์ โดยให้ตัวชี้ของโหนดสุดท้ายซึ่งเดิมเป็นค่า NULL ก็ให้ชี้กลับไปยังโหนดแรกแทน

7 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกและประสิทธิภาพจึงนำลิ้วค์ลิสต์สองทาง (Doubly Linked List) มาใช้แทนลิ้งค์ลิสต์เดียวประกอยด้วย 3 ส่วน คือ 1. ส่วนเก็บข้อมูล (Info) ใช้เก็บข้อมูลข่างสารที่มีโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น หรือ เรียบง่าย

8 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง(ต่อ)
2. ส่วนการเชื่อมต่อถัดไป (Next) เป็นตัวชี้หรือพอยเตอร์เก็บคาแอดเดรสใช้อ้างไปยังโหนดถัดไปในหน่วยความจำ 3. ส่วนการเชื่อมต่อก่อนหน้า เป็นตัวชี้หรือพอยน์เตอร์เก็บค่าแอดเดรสใช้อ้างกลับไปยังโหนดก่อนหน้าในหน่วยความจำ

9 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง Null L1 ... Ln Null First Info Next Prior Info Next

10 อัลกอริทึมการแทรกโหนดใหม่ลงในลิ้งค์ลิสต์สองทาง

11 อัลกอริทึมการลบโหนดออกจากลิ้งค์ลิสต์สองทาง

12 ลิ้งค์ลิสต์หลายทาง มีอยู่หลายกรณีที่นำลิ้งค์ลิสต์มาใช้งานตามความเหมาะสมซึ่งแต่ละโหนดจะถูกกำหนดให้ส่วนการเชื่อมต่อมีมากกว่าสองทาง แต่ละโหนดในลิ้งค์ลิสต์จะมีตัวชี้สามทางโดยมีพื้นฐานเป็นลิ้งค์ลิสต์สองทางซึ่งมี

13 ลิ้งค์ลิสต์หลายทาง(ต่อ)
ส่วนเก็บข้อมูลคือ NameLength เก็บค่าความยาวของสตริง กับส่วนเชื่อมต่อที่เป็นตัวชี้ Right และ Left และส่วนเชื่อมต่อที่สามคือ ตัวชี้ NamePtrใช้ชี้ไปยังข้อมูลจริงอีกทีซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลสตริงเก็บไว้ในหน่วยความจำที่ขอมาแทนการเก็บไว้ภายในโหนด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูลลิ้งค์ลิสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google