งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Integrated Manufacturing Systems การเชื่อมโยงระบบการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Integrated Manufacturing Systems การเชื่อมโยงระบบการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 435 303 Integrated Manufacturing Systems การเชื่อมโยงระบบการผลิต
ตำราหลักที่ใช้ : Operations Management, International Student Edition, 9th edition ผู้แต่ง Stevenson สำนักพิมพ์ McGraw-Hill ตำราประกอบอื่นๆ - การวางแผนและควบคุมการผลิต, ชุมพล ศฤงคารศิริ, สสท., ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต, พิภพ ลลิตาภรณ์, สสท., การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, สนพ. จุฬาฯ, การออกแบบและวางผังโรงงาน, สมศักดิ์ ตรีสัตย์, สสท., การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและและโลจิสติกส์, ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี, สสท., Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM, สุวรรณ สุทธิขจรกิจการ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, Operations Management, 8th edition, J. Heizer and B. Render, Pearson, Operations Management, 5th edition, M.M. Davis and J. Heineke, McGraw Hill, Operations Management, 11th edition, R.B. Chase, F.R. Jacobs and N.J. Aquilano, McGraw Hill, Operations Management, 5th edition, R.S. Russell and B.W. Taylor III, John Wiley & Son, Production and Operations Analysis, 5th edition, S. Nahmias, McGraw Hill, 2005

2 การบ้านและกิจกรรมกลุ่ม 20% กลางภาค 40% ปลายภาค 40%
เนื้อหาโดยสังเขป บทที่ 1 และ 2 องค์กร การจัดองค์กร และการจัดการการปฏิบัติการ บทที่ 5 กระบวนการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต บทที่ 6 และ 8 การวางผังการผลิต และการสมดุลระบบการผลิต สอบกลางภาค บทเพิ่มเติม 1 การเคลื่อนย้ายวัสดุในระบบการผลิต บทที่ 11 การจัดการโซ่อุปทาน บทที่ 13 การจัดตารางการผลิตหลัก บทที่ 15 การผลิตแบบลีนการวางแผนการผลิตแบบทันเวลา การผลิตโดยใช้ทฤษฎีข้อจำกัด บทเพิ่มเติม 2 การวัดประสิทธิภาพการผลิต และ KPIs ในการผลิต การบ้านและกิจกรรมกลุ่ม 20% กลางภาค 40% ปลายภาค 40%

3 Outline Organization Advantage of organizing Organizing concept
Organizing type Organization chart

4 Learning Objectives What are organization and organizing
After complete this part you should understand What are organization and organizing Functions in manufacturing organization What position / function you are supposed to do

5 Organization Organizing
Group of several activity units Synchronized targets Organizing Attempt of director to make cooperation between the group to meet target

6 Advantage of Organizing
To Organization Flexible to change against different conditions Less overlap job (Less overlap cost) Clear communication channel Clear route of decision making Clear activities to meet target To Management Team Easy tracking of delay jobs and responsible units Easy to assign job To Staff Clear job description High moral Good environment of human relation Focused idea creation

7 Organizing Concepts Unity of command Hierarchy Span of control
Job description Line function Supervisory function Support function

8 Organizing Types By function (specialized work)
By products / services (consumer products) By territory / zone (bank) By customers (school, hospital) By project (assigned work) By process (similar activities) By simple numbers (labor work) By time (shift work)

9 Operations Finance Marketing Commercial Bank Teller Scheduling
Check Clearing Collection Transaction processing Facilities design/layout Vault operations Maintenance Security Finance Investments Real estate Accounting Auditing Marketing Loans Commercial Industrial Financial Personal Mortgage Trust Department Commercial Bank

10 Operations Finance/ accounting Airline Marketing
Ground support equipment Maintenance Ground Operations Facility maintenance Catering Flight Operations Crew scheduling Flying Communications Dispatching Management science Finance/ accounting Accounting Payables Receivables General Ledger Finance Cash control International exchange Airline Marketing Traffic administration Reservations Schedules Tariffs (pricing) Sales Advertising

11 Marketing Operations Finance/ accounting Manufacturing Sales promotion
Advertising Sales Market research Operations Facilities Construction; maintenance Production and inventory control Scheduling; materials control Quality assurance and control Supply-chain management Manufacturing Tooling; fabrication; assembly Design Product development and design Detailed product specifications Industrial engineering Efficient use of machines, space, and personnel Process analysis Development and installation of production tools and equipment Finance/ accounting Disbursements/ credits Receivables Payables General ledger Funds Management Money market International exchange Capital requirements Stock issue Bond issue and recall Manufacturing

12 General Organization of Factories

13 Manufacturing Organization


ดาวน์โหลด ppt Integrated Manufacturing Systems การเชื่อมโยงระบบการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google