งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTELLECTUAL CAPITAL : IC Group 3: Tipada Subhasean562132039 Nongluk Charoeschai562132040 Nerisa Wangkarat562132050.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTELLECTUAL CAPITAL : IC Group 3: Tipada Subhasean562132039 Nongluk Charoeschai562132040 Nerisa Wangkarat562132050."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTELLECTUAL CAPITAL : IC Group 3: Tipada Subhasean562132039 Nongluk Charoeschai562132040 Nerisa Wangkarat562132050

2 The emerging of IC : Why? • 1. Financial indicators give illusion signals. ตัวเลขทางบัญชี ไม่ได้ชี้วัดทุกอย่าง เช่น ค่า maintenance, know-how capital • 2. the difference between market value and book value : มูลค่าธุรกิจในตลาดกับมูลค่าทางบัญชีแตกต่างกัน • 3. The need of transparency business reporting by global standardized measurement (IC) : เป็นยุค One World และ ยุคข้อมูลข่าวสาร คนต้องการการายงานผลประกอบการที่โปร่งใส ชัดเจน โดยมีตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน คือ IC • 4. The increasing demand of ICT : ธุรกิจเห็นความสำคัญของ ICT มากขึ้น ( มีการซื้อ / สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT, applications)

3 Resource-based View & Knowledge- based View • IC focused on intangible resources which come from core competence but considered only the most important for competitive advantage. • IC believes that the main resources to compete with others are intangible resource thus the standardized report of intangible resources will make the organization improve its performance in the right way.

4 Definition of IC : characteristics • 1. Intangible : invisible, difficult to understand but can be recognized (by IC) • 2. Unique : create value • 3. IC makes it possible to communicate • 4. Both human & non-human : beyond the brain & beyond the finance “IC : what are the resources and how to access & use it”

5 IC background • 1. Division finance and accounting (1890) • 2. Human Resource : HR (1960) • 3. the main competitive advantage is invisible assets : IC (1980)


ดาวน์โหลด ppt INTELLECTUAL CAPITAL : IC Group 3: Tipada Subhasean562132039 Nongluk Charoeschai562132040 Nerisa Wangkarat562132050.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google