งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Distribution and Pricing Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Distribution and Pricing Strategy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Distribution and Pricing Strategy

2 The Important of Distribution Strategy
The routes goods take and the people involved in that process The activities involved in getting the goods to the consumer.

3 Channels for Consumer Goods
ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้บริโภค consumer ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ค้าปลีก retailer ผู้ค้าส่ง wholesaler ผู้ค้าส่งอิสระ jobber

4 Channels of Distribution
ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ผลิต Manufacturer ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้ผลิต Manufacturer ผูใช้ทางอุตฯ Industrial User ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer’s representativer ผู้ผลิต Manufacturer ตัวแทนของผู้ผลิต Manufacturer’s representativer ผู้ใช้ทางอุตฯ Industrial User ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตฯ Industrial distributor

5 Channel members Wholesaling Middlemen Retailing Middlemen

6 สายผลิตภัณฑ์ของร้านค้าปลีก
Specialty stores Department stores Supermarket Convenience stores Super stores

7 Specialty stores

8 Department stores

9 Supermarket

10 Convenience stores

11 Super stores

12 The Physical Distribution System
Warehousing Order Processing Transportation Inventory control

13 The Important of Pricing Strategy
Sales volume objectives Profit objectives Status quo objectives

14 Determining Prices Supply and Demand Approach Cost - Oriented Approach
Markup Pricing Break even Analysis

15 ผู้ผลิตให้ส่วนลดการค้า 40% 10%
ผู้ผลิตให้ส่วนลดการค้า 40% 10% Trade discount ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค 216 บาท 240 บาท 400 บาท

16 Cash discount 2/10, n/30

17 การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา


ดาวน์โหลด ppt Distribution and Pricing Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google