งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing of Service LESSON 9. Nature of services  Services are intangible tasks that satisfy consumer and business user needs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing of Service LESSON 9. Nature of services  Services are intangible tasks that satisfy consumer and business user needs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Marketing of Service LESSON 9

2 Nature of services  Services are intangible tasks that satisfy consumer and business user needs.

3 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  Services are the main purpose of a transaction  Services are the supplementary to support the sales of goods and the services

4 Characteristics of services  Intangible –Visualization –Association –Physical Representation

5  Inseperability  Heterogeneity  Perishability and Fluctuating Demand

6 Classification of services  Housing  Household Operations  Entertainment and Recreation  Personal Care  Medical and Health Care  Private services  Security  Banking and Financial Services  Transportation  Communication

7 Marketing Mix for Services  Selecting Target Market ตลาดท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ( เชื้อชาติ, อายุ, รายได้ของนักท่องเที่ยว ) กำหนด - รายการท่องเที่ยว - ราคาของรายการ - รายละเอียด ต่างชาติ ในชาติ

8 Product Planing  Services Offering  Services Mix Strategies  Services Features  Service Quality

9 Pricing Strategies  พื้นฐานของต้นทุนในการผลิตบริการ และความเต็มใจจะจ่ายของลูกค้า  กลยุทธ์การลดราคา  นโยบายราคายืดหยุ่น  กำหนดราคาเดียว

10 Distribution System  Direct marketing channel  Physical Distribution

11 Promotion Strategies  Advertising  Sales Promotion


ดาวน์โหลด ppt Marketing of Service LESSON 9. Nature of services  Services are intangible tasks that satisfy consumer and business user needs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google