งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Payap Dummy Company ; PDC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Payap Dummy Company ; PDC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Payap Dummy Company ; PDC
Managing ; Organizing , Implementing and Control By Marketing Department Business Administration Faculty Payap University

2 Management Team Organization Chart

3 Management Team ; M-Team
GM – General Manager - Assistance GM SC - Secretarial MM – Marketing Manager PM – Product Manager HR – Human Resource Manager PR – Public Relation SM – Sale Manager A/C – Accounting Mng. FIN – Financial Director P/S – Purchasing Mng. W/H - Warehousing MIS – Management of Information System

4 Marketing Plan 1. Current Marketing Situation by SWOT Analysis ;
2. Mission , Goal And Objectives 3. Target Market 4. Marketing Strategy - Product and Price Policy ; Product Line , Supplier and Price Setting - Distribution Strategy ; - Promotion Strategy ;

5 Marketing Plan (cont.) 5. Implementation - Marketing Activities
- Action Plan 6. Marketing Control - Financial Plan and Budgeting - HR Plan and control - Meeting 7. Job Description GM , SC , MM , PM , HRM , AC/FN , PR , PS/WH , SM , etc…

6 SWOT Analysis External Environment : Economics , Social , Technological , Political ...etc Task Environment : Faculty Policy , Supplier , Customer , Competitor , Community ...etc Internal Environment : Marketing : Product , Price , Place , Promotion , Management : Operation , HRM , Account/Financing , Purchasing and Warehouse Policy , IT and Public Relation Back

7 Mission Goal and Objectives
Apply Marketing Management Theory to real business. Can defining and solving the problem from real business. Can participating and working with the others. For all of social responsibilty with customer, supplier , teamwork , institute , poverty people For supporting the community and promote Thai products. BACK

8 Target Martket People who live in Payap University
Sale force’s Family and Friend Organization The Others BACK

9 Product and Price Policy
Product Policy : Consumer Goods Product Line : Electrical Product , Office Automation , Telecommunication Product , Household , Furniture , Stationery, Natural & Beauty , Dressing ,Fashion , OTOP ; One Tambon One Products . Price : Set up price by Suppliers Set up price by Mark up BACK

10 Distribution Strategy
Direct Sale Door to Door Selling Booth Exhibition Indoor Booth Outdoor Booth Exhibition with Suppliers In the Future : Electronic Marketing E-Commerce ; By Internet or Mobile Phone BACK

11 Promotion Strategy Promotion with Suppliers
Special Price on event marketing Promotion by Management Team Discount Pricing , Premium Advertising ; Billboard , Print-Ad , Brochure , Leaflet , Faculty Announcement BACK

12 Marketing Activities Booth Exhibition (Faculty Booth)
Door-to-door Selling Knock Office Outdoor booth Meeting : M-team , Supervisor , Sales Participate with Department , Faculty and University Co-activities with suppliers BACK

13 Action Plan Gantt’s Chart BACK

14 Financial Plan & Budgeting
รายได้จากการขาย XXX หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวดเครื่องมือสื่อสาร หมวดอุปกรณ์สำนักงาน หมวดเครื่องสำอาง หมวดเครื่องใช้ภายในบ้าน หมวดสินค้าเบ็ดเตล็ด หัก ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น XXX หัก ค่าใช้จ่าย การดำเนินงาน การบริหาร เงินสนับสนุนสังคม บวก รายได้อื่นๆ เงินโบนัสจากการขาย เงินสนับสนุนจากคู่ค้า ค่าใบสมัครพนักงานขาย กำไรสุทธิ XXX BACK

15 HR Plan & Control กฎระเบียบพนักงานทั่วไป
ระเบียบการแต่งกาย หญิง ชาย ระเบียบการเข้า – ออกงาน ลา ขาด สาย ระเบียบการประชุม เข้า ออกห้องประชุม ลา ขาด สาย การจัดสวัสดิการ เฝ้าเวร เจ็บป่วย สุขภาพ การจัดแบ่งแผนกงาน การจัดคนเข้างาน การจัดอบรมบุคคลากรและการอบรมผลิตภัณฑ์ นโยบายการปันผล Back

16 Meeting Opening Project Meeting & Grand Opening
Management Team Meeting 1 time / every week Supervisor Meeting : 1-2 times / every week Supervisor and Sale Meeting : 1 time / month Half project Meeting : 1 time on half of project Close Period Meeting 3 times for every end of period Close Project Meeting : at the end of Project BACK


ดาวน์โหลด ppt Payap Dummy Company ; PDC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google