งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กลุ่มละ 5 คน เลือกศึกษาการทำงานของ Data Mining Tool (20 คะแนน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กลุ่มละ 5 คน เลือกศึกษาการทำงานของ Data Mining Tool (20 คะแนน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กลุ่มละ 5 คน เลือกศึกษาการทำงานของ Data Mining Tool (20 คะแนน)
ทำรายงานและนำเสนอ (กลุ่มละ 5-10 นาที) รายละเอียดของ Data Mining Tool ที่เลือกมา Data Mining Tool ที่เลือกมาทำงานประเภทไหนได้บ้าง เช่น Classification, Association, Clustering ฯลฯ Input และ Output ของโปรแกรมเป็นอย่างไร หน้าจอการทำงานของโปรแกรม ส่งรายงานวันที่ 15 พ.ย ก่อน น. (10 คะแนน) นำเสนอโครงงานวันที่ 15 พ.ย ตั้งแต่เวลา น. (10 คะแนน)

2 Data Mining Tools Clementine IBM Intelligent Miner Magnus Opus CBA
See5 DBMiner SQL Server 2000 Oracle 9i SAS Enterprise Miner Weka Knowledge Studio Alice d’Isoft CART MARS Cubist TreeNet XpertruleMiner GhostMiner

3 โครงงาน (อ.ศุภกฤษฏิ์) นำเสนอวันที่ 29 พ.ย เวลา น.

4 โครงงาน (อ.สถิตย์โชค) ฐานข้อมูลธุรกิจ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (17%)
องค์การธุรกิจประกอบด้วยหน่วยทางธุรกิจย่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การ จัดการ การเงิน ฯลฯ ให้นักศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์การธุรกิจ โดยเลือกมาเพียงส่วนเดียวของหน่วยธุรกิจ หรือมากกว่าก็ได้ ให้นักศึกษาจัดกลุ่มๆ ละ 10 คนเป็นอย่างมาก แล้วติดต่อหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยหรือบริษัท เพื่อทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแอพพลิเคชั่น ที่ใช้ฐานข้อมูลนั้นๆ หลักจากพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว มีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกข้อ หนึ่งคือจะต้องมีการนำเว็บเซอร์วิส, คลังข้อมูล หรือการขุดค้นข้อมูล อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประยุกต์ใช้กับระบบด้วย

5 โครงงาน (อ.สถิตย์โชค) สิ่งที่จะต้องส่งในรายงานของโครงงานฉบับสมบูรณ์
กำหนดส่งรายงาน ก่อนเริ่มทำการนำเสนอในวันที่ 6 ธ.ค และนำเสนอในวันที่ 6 ธ.ค. 46 กลุ่มละ 20 นาที สิ่งที่จะต้องส่งในรายงานของโครงงานฉบับสมบูรณ์ การออกแบบ (คะแนน 50%) ภายในรายงาน: การออกแบบฐานข้อมูล Conceptual Design – ER Diagram Logical Design – Data Dictionary Enterprise Rules – อธิบายกระบวนการทำงานของระบบ

6 โครงงาน (อ.สถิตย์โชค) ภายในรายงาน: การออกแบบระบบ โฟลชาร์ตภาพรวมของระบบ และโฟลชาร์ตย่อยๆ ที่สำคัญของงานแต่ละงาน การพัฒนาระบบ สำหรับโครงงานส่วนที่ 2 นี้ (คะแนน 50%) ภายในรายงาน หน้าจอแต่ละหน้าของระบบ พร้อมทั้งการอธิบายการทำงานอย่างคร่าวๆ (คู่มือ ผู้ใช้ฉบับย่อ) ขั้นตอนการติดตั้งระบบจาก CD-ROM โดยละเอียด (คู่มือผู้ดูแลระบบ)

7 โครงงาน (อ.สถิตย์โชค) รายละเอียดเพิ่มเติม
ภายใน CD-ROM ระบบที่ได้พัฒนาเสร็จแล้วและสามารถติดตั้ง และนำไปใช้งานได้ รายละเอียดเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กลุ่มละ 5 คน เลือกศึกษาการทำงานของ Data Mining Tool (20 คะแนน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google