งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย นนทกานต์ ปังตา เลขที่8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย นนทกานต์ ปังตา เลขที่8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย นนทกานต์ ปังตา เลขที่8
นาย นนทกานต์ ปังตา เลขที่8

2 อุปกรณ์ดิจิทัลที่ช่วยในการนำเสนองาน
อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายทอดภาพและ เสียงในงานนำเสนอเพื่อนำเสนอมี คุณภาพเข้าถึงผู้ชมและผู้ฟังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีดังนี้

3 2.1 โพรเจกเตอร์(Projectro)
เป็นอุปกรณ์ฉายภาพใช้ในการนำเสนอ โดยสามารถรับรองสัญญาณภาพจาก คอมพิวเตอร์

4 2.2 วิชวลไลเซอร์(Visualizer)
เป็นอุปกรณ์ฉายภาพระบบดิจิทัล ประเภทหนึ่ง ซึ่งพัฒนามาจากโอเวอร์ เฮดหรือเครื่องฉายข้ามศรีษะใช้แสดง ภาพวัตถุและเอกสาร

5 2.3กล้องถ่ายรูปดิจิทัล(Digital Camera)
เป็นอุปกรณ์รับภาพที่เปลี่ยนจาก ฟิล์มมาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง เมื่อถ่ายรูปที่ต้องการแล้วรูปจะถูกเก็บ ในหน่วยความจำที่อยู่ในกล้อง

6 2.4 กล้องถ่ายวีดิทัศน์ดิจิทัล
เป็นอุปกรณ์รับภาพที่บันทึกข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเก็บ ไว้ในหน่วยความจำแบบแฟลช่วยใน กล้อง

7 2.5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์ ขนาดสมุดบันทึกหรือโน้ตบุ๊ก
2.5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์ ขนาดสมุดบันทึกหรือโน้ตบุ๊ก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานนำเสนอ

8 2.6 เครื่องเล่นเสียง เป็นอุปกรณ์ซึ่งบรรจุข้อมูลเสียงที่ใช้ เล่นคอมพิวเตอร์และสามารถโอนข้อมูล เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้

9 2.7 โทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่น
2.7 โทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่น เป็นอุปกรณ์ตัวกลางทู้ใช้สามารถ นำเสนองานที่สร้างด้วย

10 ซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ ผ่านเครื่องโพรเจกเตอร์ได้สะดวก


ดาวน์โหลด ppt นาย นนทกานต์ ปังตา เลขที่8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google