งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

2 การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"
วีดิทัศน์การศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Educational Television) บทบาทและความสำคัญของโทรทัศน์มีมากมาย ทั้งสาระความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวในสังคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หรือแม้แต่ความบันเทิงในครอบครัวก็ตาม เหล่านี้นับเป็นโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทั้งสิ้น เนื่องจากโทรทัศน์นำเสนอได้ทั้งภาพที่เคลื่อนไหวพร้อมเสียงที่สมจริง และถ่ายทอดเหตุการณ์ได้ทันทีทันใด การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

3 การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"
วีดิทัศน์การศึกษา วีดิทัศน์กับการศึกษา การนำโทรทัศน์มาใช้ในทางการศึกษาหรือการเรียนการสอน เรียกว่า “โทรทัศน์เพื่อการศึกษา Educational TV” รายการที่เสนออาจเป็น“รายการเพื่อการสอน Video Instruction”โดยเฉพาะในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงการใช้วีดิทัศน์เพื่อการพัฒนาฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

4 วีดิทัศน์กับการเรียนการสอน
“รายการวีดิทัศน์เพื่อการสอน Video Instruction” ใช้เพื่อการเรียนการสอนโดยตรง ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน แพร่สัญญาณทั้งระบบวงจรปิด (Close-Circuit television ; CCtv) หรือเป็นระบบวงจรเปิด (Open-Circuit television; OCtv) ที่ส่งสัญญาณออกอากาศไปยังผู้รับในสถานศึกษาต่างๆ ลักษณะการสอนทางไกล ตามตารางสอนปกติในรายวิชาที่สอน เช่น มสธ. รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ETV ของ กศน. รวมทั้งการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต E Learning การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

5 วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยี Digital ทำให้ขีดความสามารถในการส่งข้อมูล  ด้วยการแปลงสัญญาณจาก A to D ด้วยการบีบอัดสัญญาณ ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง สามารถจัดเก็บและส่งสัญญาณได้เป็นจำนวนมาก โดยที่สัญญาณข้อมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหว จะสิ้นเปลืองหน่วยความจำในการจัดเก็บและส่งสัญญาณมากน้อยแตกต่างกันโดยเฉพาะภาพ เคลื่อนไหวจะใช้หน่วยความจำมากที่สุด สัญญาณวีดิทัศน์ จึงต้องใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เพื่อการบีบอัดสัญญาณที่เรียกว่า MPEG การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

6 วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล เทคโนโลยี การบีบอัดข้อมูล MPEG (Moving Picture Experts Group) เป็นวิธีการบีบอัด ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลเสียงได้ ในอัตราส่วนตั้งแต่ 50:1 ถึง 200 : 1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล ที่แพร่หลายในปัจจุบันมีตั้งแต่ MPEG 1 - MPEG 4  การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

7 วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล MPEG 1 การบีบอัดข้อมูลในอัตราส่วนประมาณ 1.5 Mbps บนแผ่นซีดีรอม VCD ทั่วไป MPEG 2 การบีบอัดข้อมูลในอัตราส่วนประมาณ 4-6 Mbps บนแผ่น DVD หรือ ใช้กับโทรทัศน์ระบบ HDTV (High Definition Television) เส้นสแกน1080 i การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

8 วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล MPEG - 3 ไม่มีการพัฒนาต่อ เนื่องจากมีความใกล้เคียง กับ MPEG-2 กลับโดดเด่นในเรื่องของเสียง MP3 MPEG - 4 มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น สำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferencing) การถ่ายทอดสด ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระดับการจัดส่ง ข้อมูลที่ต่ำมากแต่ให้ความคมชัดสูง การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

9 วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
วีดิทัศน์กับโลกดิจิทัล ไฟล์นามสกุล การใช้งาน AVI ฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เรียกว่า Video For Windows มีนามสกุลเป็น AVI แสดงผลบน Windows Media Player ไม่มีการบีบอัดข้อมูล MPEG1-4/ WMV สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Windows Media Player มีการบีบอัดข้อมูล MOV ฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัท Apple นิยมใช้นำเสนอข้อมูลไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม Quick Time มีความคมชัดสูงมาก การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

10 วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

11 วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
ข้อดีของวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล จัดเก็บในรูปของไฟล์ใช้พื้นที่การจัดเก็บน้อย เช่น VCD, DVD, VDO Server มีปฏิสัมพันธ์สูงเมื่อใช้ร่วมกับเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลกอย่างไม่มีขีดจำกัด ผสมผสานกับสื่ออื่นๆ ได้ไม่จำกัดในลักษณะสื่อมัลติมีเดีย ราคาถูกลง ทั้งกล้องและอุปกรณ์ตัดต่อ ก็มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณ์ตัดต่อภาพ/เสียง เปลี่ยนเป็น Soft ware และการ์ดเท่านั้น แก้ไขและผลิตรายการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำเทคนิคพิเศษได้หลากหลายซับซ้อนตามความคิดสร้างสรรค์ มีความคมชัดและถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และจะดียิ่งขึ้น ฯลฯ การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

12 วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
ข้อคิดเล็กๆน้อยๆ การนำวีดิทัศน์ไปใช้ประกอบกับสื่ออื่นนั้น จะต้องพัฒนาจัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบวิธีการนำเสนอให้เหมาะสม การสร้างระบบเครือข่าย รองรับ เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การเตรียมอุปกรณ์เครื่องฉาย เครื่องรับ สายต่อพ่วง ตลอดจนขั้นตอนการผลิตรายการตั้งแต่เริ่ม ได้แก่ การเขียนสคริปต์ การดำเนินเรื่อง การถ่ายทำ การบันทึกเสียง การตัดต่อ ตลอดจนถึงขั้นตอนการนำรายการวีดิทัศน์ไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อีกด้วย.. การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"

13 ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกกับการอบรมในครั้งนี้
ด้วยความปรารถนาดี ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกกับการอบรมในครั้งนี้ การอบรม "การผลิตวีดิทัศน์ระบบนันลิเนียร์"


ดาวน์โหลด ppt วีดิทัศน์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google