งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

汉语语法很容易! ไวยากรณ์จีนง่ายมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "汉语语法很容易! ไวยากรณ์จีนง่ายมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 汉语语法很容易! ไวยากรณ์จีนง่ายมาก

2 了 le คำว่า “แล้ว” มีอยู่ 3 ความหมาย เสร็จสิ้นแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นน้ำเสียงหรือคำสร้อย

3 เสร็จสิ้นแล้ว เช่น 明天吃了午饭, 我们一起去看电影好吗? míng tiān chī le wǔ fàn , wǒ men yī qǐ qù kàn diàn yǐng hǎo ma พรุ่งนี้กินข้าวกลางวันแล้วเราไปดูหนังด้วยกันดีไหม (พรุ่งนี้ต้องกินข้าวกลางวันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปดูหนัง)

4 2.เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น 他不爱我了,怎么办? tā bú ài wǒ le ,zěn me bàn เขาไม่รักฉันแล้ว ทำอย่างไรดี (แต่ก่อนเคยรักกัน แต่ตอนนี้ไม่ได้รักแล้ว)

5 3.เป็นน้ำเสียงหรือคำสร้อย
เช่น 好了,别提了! hǎo le ,bié tí le พอแล้วไม่ต้องพูดถึงมันแล้ว

6 s + v + o +了 ตำแหน่งของ 了ในประโยค ใส่ 了ไว้ท้ายประโยค/หลังกรรม
เช่น 我 吃 饭 了。 wǒ chī fàn le ฉันกินข้าวแล้ว

7 S + v + 了+ o เช่น 我 吃 了 中国菜! ใส่了ไว้หน้ากรรม มี 2 กรณี
1.หากกรรมของประโยคผู้พูดต้องการเน้นความหมายไปที่กรรมเป็นพิเศษ S + v + 了+ o เช่น 我 吃 了 中国菜! wǒchīlezhōng guó cài ฉันได้กินอาหารจีนแล้ว (ผู้พูดต้องการเน้นว่าอยากกินอาหารจีนมานานแล้วเพิ่งมีโอกาสได้กิน)

8 tā chàng le gē jiù gēn wǒ men yī qǐ tiào wǔ
2. ประโยคความซ้อน ที่ประโยคแรกบอกว่าได้ทำอะไรเสร็จสิ้นแล้ว ประโยคหลังบอกว่าทำอะไรต่อ (การวาง了ในประโยคแรกต้องวางไว้หน้ากรรม) S+v+了+o,ประโยค เช่น 他 唱 了 歌 就跟我们一起跳舞。 tā chàng le gē jiù gēn wǒ men yī qǐ tiào wǔ เขาร้องเพลงแล้วก็มาเต้นรำกับพวกเรา

9 S+v+了+จำนวน+ลักษณะนาม+0
3.ใส่ 了 ไว้หลังกรรมนอกจากจะมีความหมายว่า ทำสิ่งใดเสร็จสิ้นแล้ว ยังสามารถบอกได้อีกว่า สิ่งที่ทำไปใช้เวลานานเท่าไร ทำไปแล้วกี่ครั้ง S+v+了+จำนวน+ลักษณะนาม+0 เช่น 我 吃 了 一 碗 面条儿。 wǒ chī le yī wǎn miàn tiáo ér ฉันกินบะหมี่ไป 1 ชามแล้ว 我 唱 了 一 首 歌。 wǒ chàng le yī shǒu gē ฉันร้องเพลงไป 1 เพลงแล้ว

10 ความหมายของประโยคที่เปลี่ยนไป เมื่อตำแหน่งหรือจำนวนของ 了นั้นต่างกัน
1.ประโยคที่มีความหมายว่ามาที่ไหนเพื่อทำอะไร/ไปที่ไหนเพื่อทำอะไร หากตำแหน่งการวาง 了 ต่างกัน ความหมายก็ต่างกันด้วย เช่น 他去电影院看了一部电影。 tā qù diàn yǐng yuàn kàn le yī bù diàn yǐng เขาไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์แล้ว (เขาได้ออกไปโรงภาพยนตร์แล้ว และได้ดูภาพยนตร์แล้ว) 他去电影院看电影了。 tā qù diàn yǐng yuàn kàn diàn yǐng le เขาออกไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์แล้ว (ได้ไปโรงภาพยนตร์แล้ว แต่ได้ดูภาพยนตร์แล้วหรือไม่ ไม่ทราบได้)

11 S+v+了+จำนวน+ลักษณะนาม+o
2.ประโยคที่บอกว่า สิ่งที่ได้ทำไปแล้วเป็นเวลานานเท่าไหร่/ ทำไปแล้วกี่ครั้ง โดยทั่วไปจะใส่了หลังกริยา S+v+了+จำนวน+ลักษณะนาม+o แต่ถ้าใส่ 了เพิ่มไปที่ท้ายประโยคด้วย S+v+了+ จำนวน+ลักษณะนาม +o+了 ความหมายก็เปลี่ยนไป

12 S+v+了+จำนวน+ลักษณะนาม+o เช่น我在北京学了六年汉语。
wǒ zài běi jīng xué le liù nián hàn yǔ ฉันเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่ง 6 ปี (ระยะเวลาที่เรียนจนจบคือ6ปี ตอนนี้เรียนจบแล้ว) S+v+了+ จำนวน+ลักษณะนาม +o+了 เช่น我在北京学了六年汉语了。 wǒ zài běi jīng xué le liù nián hàn yǔ le ฉันเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่งมา 6ปีแล้ว (ตอนนี้ยังเรียนไม่จบ แต่บอกว่าตั้งแต่เริ่มเรียนมาจนถึงปัจจุบันเรียนมา6 ปีแล้ว)

13 定语 dìng yǔ หน่วยขยายคำนาม de ที่ ของ

14 หน่วยขยายคำนาม+的+คำนามหลัก
แปลว่า ที่ 学习汉语的学生。xué xí hàn yǔ de xué shēng นักเรียนที่เรียนภาษาจีน 他喜欢的电脑。 tā xǐ huān de diàn nǎo คอมพิวเตอร์ที่เขาชอบ แปลว่า ของ 我的鞋。 wǒ de xié รองเท้าของฉัน 爸爸的朋友 bà bà de péng yǒu เพื่อนของพ่อ

15 การละ 的 de ทำได้ใน 3 กรณี

16 ในกรณีที่แสดงความเป็นเจ้าของ เพื่อบอกความสัมพันธ์
ในเครือญาติหรือบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อ เช่น 我的爸爸 我爸爸 我的妈妈 我妈妈 我的朋友 我朋友 2. ในกรณีที่บอกว่า มีความสัมพันธ์เป็นหัวหน้างานหรือเป็น หน่วยงานต้นสังกัด เช่น 我的经历 我经历 我的公司 我公司 3. ในกรณีบรรยายลักษณะสิ่งของที่มีอยู่เป็นปกติทั่วไป หรือมีมา นานจนเป็นที่คุ้นเคยหรือเคยชินแล้ว เช่น 黑的头发 黑头发 日本的车 日本车

17 การละคำนามด้านหลัง 的 de สามารถละคำนามได้
ในกรณีบทสนทนาที่กล่าวถึงสิ่งนั้นซ้ำๆ เช่น A:这枝蓝色的笔是谁的? zhè zhī lán sè de bǐ shì shuí de ปากกาสีน้ำเงินด้ามนี้เป็นของใคร B:我的不是蓝色的,我的是红色的。 wǒ de bú shì lán sè de , wǒ de shì hóng sè de ของผมไม่ใช่สีน้ำเงินครับ ของผมเป็นสีแดง


ดาวน์โหลด ppt 汉语语法很容易! ไวยากรณ์จีนง่ายมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google