งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกที่ 1 เขียนคำจากภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกที่ 1 เขียนคำจากภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 แบบฝึกที่ 1 เขียนคำจากภาพ
แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ แบบฝึกที่ 1 เขียนคำจากภาพ คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ มาให้มากที่สุด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่

2 แบบฝึกที่ 2 เขียนคำจากเอกลักษณ์ คำเอกลักษณ์ คำที่จินตนาการได้ 1 แหลม 2
แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ แบบฝึกที่ 2 เขียนคำจากเอกลักษณ์ คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำจากเอกลักษณ์ที่กำหนดให้ ตัวอย่าง เหลว น้ำ กาแฟ ซุป คำเอกลักษณ์ คำที่จินตนาการได้ 1 แหลม 2 หอม 3 แดง 4 กลม 5 ร้อน ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่

3 คำขยาย คำที่กำหนด 1 บ้าน 2 งู 3 กล้วย 4 รองเท้า 5 กล่อง แบบฝึกที่ 3
แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ แบบฝึกที่ 3 เขียนคำขยาย คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำขยายจากคำที่กำหนดให้ ตัวอย่าง แมว ตัวใหญ่ สีดำ คำที่กำหนด คำขยาย 1 บ้าน 2 งู 3 กล้วย 4 รองเท้า 5 กล่อง ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่

4 แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ
แบบฝึกที่ 4 การประสมคำ คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำมาประสมคำที่กำหนดให้ คำที่นำมาเติมจะอยู่หน้าหรือ หลังคำที่กำหนดให้ก็ได้ และคำใหม่ที่ได้ต้องเป็นคำที่มีความหมาย ตัวอย่าง น้ำ น้ำนม แม่น้ำ ยาน้ำ ไฟ เขา ทอง กล้า หนัง ยก ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่

5 แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ
แบบฝึกที่ 5 เขียนคำคล้องจอง กิจกรรมที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์แทนภาพที่กำหนดให้ 1. น้ำพึ่ง พึ่งป่า 2. เมืองไทยเรานี้ แสนดีหนักหนา อุดมข้าว พืชพันธุ์ 3. กลับถึง ช่วยงานแข็งขัน 4. ฉันท่อง หาความรู้กัน 5. ล้างหน้า ก่อนฉันเข้า ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่

6 แบบฝึกชุดที่ 1 การเขียนคำ
กิจกรรมที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำให้คล้องจองกับคำที่กำหนดให้ ตัวอย่าง บาป ทราบ หาบ ภาพ ลาภ หยาบ ฯลฯ โดด ย้อม ทราย ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่

7 แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค
แบบฝึกที่ 6 ความเหมือน คำชี้แจง จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนบอกสิ่งที่เหมือนกัน 1 2 3 4 ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่

8 แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค
แบบฝึกที่ 7 ความต่าง คำชี้แจง จากภาพที่กำหนดให้ ให้นักเรียนบอกสิ่งที่แตกต่างกัน 1 2 3 4 ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่

9 แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค
แบบฝึกที่ 8 ประโยชน์ของสิ่งของ คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของสิ่งของที่กำหนดให้ ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่

10 1. พักผ่อน 2. โกรธ 3. ประมาท 4. สนใจ 5. หัวเราะ 6. มวยปล้ำ 7. แตงกวา
แบบฝึกชุดที่ 2 การเขียนประโยค แบบฝึกที่ 9 แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ ตัวอย่าง ผอม แม่วัวของฉันร่างกายซูบผอมลงทุกวัน 1. พักผ่อน 2. โกรธ 3. ประมาท 4. สนใจ 5. หัวเราะ 6. มวยปล้ำ 7. แตงกวา 8. อนาคต 9. พรุ่งนี้ 10. คุณภาพ ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน วันที่


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกที่ 1 เขียนคำจากภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google