งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นสำคัญ เป็นโรคที่พบตั้งแต่แรกเกิด ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นสำคัญ เป็นโรคที่พบตั้งแต่แรกเกิด ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็นสำคัญ เป็นโรคที่พบตั้งแต่แรกเกิด ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว
การดูแลรักษาที่สมบูรณ์จะช่วยลดอัตราการเกิดทุพลภาพในระยะยาว โรงพยาบาลศิริราชมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างครบวงจร

3 วัตถุประสงค์ ตามรอยกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย ARM และ hirschsprung’s disease อย่างครบวงจร

4 ตัวชี้วัด หัวข้อ เครื่องชี้วัด เป้าหมาย 1. Hypothermia
ภาวะ Hypothermia อุณหภูมิ < 36oc < 5% 2. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน จากการถ่ายอุจจาระ อัตราการเกิดการระคายเคืองของผิวหนังโดยรอบ colostomy และรูทวารหนักมากกว่า ระดับ 2 < 20% 3. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน ของแผลผ่าตัด อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนเป็นการติดเชื้อในระดับมีนัยสำคัญ ( มีหนอง มีแผลแยก ) < 15% 4. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน ของระบบทางเดินหายใจ อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน ( atelectasia, Pneumonia ) 5. อัตราการควบคุมการ ขับถ่ายอุจจาระในระยะยาว อัตราการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระได้ในระดับตั้งแต่ good ขึ้นไป > 80%

5 หรือสงสัยลำไส้โป่งพองแต่กำเนิด
แผนภาพแสดงการตามรอยขบวนการรักษา ARM และ Hirschsprung’s disease ทารกแรกเกิดที่ไม่มีรูทวารหนัก หรือสงสัยลำไส้โป่งพองแต่กำเนิด Clinical tracer 72/8 ตะวันออก , 72/8 ตะวันตก , ICU อินทรสุขศรี , ห้องผ่าตัดศัลย์เด็ก Transanal endorectal pull through , Colostomy , anoplasty 72/8 ตะวันตก anorectal clinic ICU อินทรสุขศรี 72/8 ตะวันออก ทารกแรกเกิด ห้องผ่าตัด Long term F/U PSARP Closure colostomy

6 สรุปตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 49 – กันยายน 50ทั้งหมด 102 ราย
สรุปตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 49 – กันยายน 50ทั้งหมด 102 ราย หัวข้อ จำนวนรายที่เกิด (49) คิดเป็น % (50) เป้าหมาย 1. Hypothermia 5/23 22 9/79 11.39 < 5% 2. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน จากการถ่ายอุจจาระ 11/79 13.92 < 20% 3. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน ของแผลผ่าตัด 1/23 4 1/79 1.27 < 15% 4. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน ของระบบทางเดินหายใจ 5. อัตราการควบคุมการ ขับถ่ายอุจจาระในระยะยาว > 80%

7 สรุปตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2550 ทั้งหมด 79 ราย
หัวข้อ จำนวนรายที่เกิดตัวชี้วัด คิดเป็น % เป้าหมาย 1. Hypothermia 9 11.39 < 5% 2. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน จากการถ่ายอุจจาระ 11 13.92 < 20% 3. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน ของแผลผ่าตัด 1 1.27 < 15% 4. อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน ของระบบทางเดินหายใจ 5. อัตราการควบคุมการ ขับถ่ายอุจจาระในระยะยาว > 80% อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นสำคัญ เป็นโรคที่พบตั้งแต่แรกเกิด ต้องการการดูแลต่อเนื่องระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google