งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง
ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง

2 ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ระบบส่งไฟฟ้ามีความสำคัญในการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพมั่นคงเชื่อถือได้ ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยสร้างขึ้นในปี 2543 ซึ่งมีขนาด 69 kVA รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึง 2 แหล่ง คือ แหล่งที่ 1 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และแหล่งที่ 2 สถานีไฟฟ้าย่อยบางกอกน้อย มาปรับลดแรงดันไฟฟ้าลงเป็นขนาด 24 kVA เพื่อจ่ายกระไฟฟ้าให้กับอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

3 แผนผังการระบบส่งไฟฟ้ากำลังภายในโรงพยาบาลศิริราช

4 ระบบส่งไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลศิริราช
ระบบส่งไฟฟ้าจะจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็น Loop แบ่งการส่งจ่ายเป็น 5 Loop ดังนี้ การจ่าย Loop ที่ 1

5 ระบบส่งไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลศิริราช
การจ่าย Loop ที่ 2

6 ระบบส่งไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลศิริราช
การจ่าย Loop ที่ 3

7 ระบบส่งไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลศิริราช
การจ่าย Loop ที่ 4

8 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง ได้มีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยได้ให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ทำการบำรุงรักษา เพื่อให้มีการใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลมีความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

9 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
การทำความสะอาด RING MAIN UNIT การตรวจสอบ RING MAIN UNIT

10 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
กวดขันจุดต่อของหม้อแปลงไฟฟ้า ทำความสะอาด UNITSUB STATION

11 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อทดสอบค่าความเป็นฉนวน

12 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
ทดสอบการทำงานของรีเลย์ป้องกัน ของ CIRCUIT BREAKER แรงสูง การตรวจวัดค่าความต้านทานฉนวน ของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า

13 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
ทำความสะอาดตู้ UNITSUB STATION ด้านไฟฟ้าแรงต่ำ กวดขันจุดต่อทางไฟฟ้าที่ UNITSUB STATION ด้านไฟฟ้าแรงต่ำ

14 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
ตรวจวัดค่าความต้านฉนวนด้านไฟฟ้าแรงต่ำ ที่ตู้ UNITSUB STATION ตรวจวัดกราวด์ที่ตู้ UNITSUB STATION

15 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
ทำความสะอาด ตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ (MDB) กวดขันจุดต่อทางไฟฟ้า ที่ตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ

16 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
ตรวจวัดความต้านทานหน้าสัมผัส ของสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (ACB) ทำความสะอาดสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (ACB)

17 สิ่งที่พบในการบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
สายไฟฟ้าไหม้ในตู้แผงสวิตช์วงจรย่อยที่ตึกมหิดลบำเพ็ญ สายไฟฟ้ากำลังจะไหม้ที่ตู้แผงสวิตช์วงจรย่อยที่ตึกอดุลยเดชวิกรม

18 การบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า
คาปาซิเตอร์ชำรุด ที่ตึกจุฑาธุช C.T. ที่ตู้แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ ตึกผู้ป่วยนอก (O.P.D.)

19 ปัญหาในการบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
ห้องไฟฟ้าของอาคารมีการนำสิ่งของมาเก็บในห้องทำให้กีดขวางในการบำรุงรักษาตู้ Load Center ประจำชั้น และตู้ MDB ประจำอาคาร การแก้ไข ห้องไฟฟ้าไม่ควรนำสิ่งของมาเก็บไว้ในห้องเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุอื่น ๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายมาก

20 ปัญหาในการบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะทำการบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง การแก้ไข ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดับกระแสไฟฟ้าให้ทราบ และทำหนังสือบันทึกข้อความถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

21 ปัญหาในการบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้ากำลัง
การสำรองกระแสไฟฟ้ามีการเพิ่มจากที่แจ้งไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะดำเนินการทำไฟฟ้าสำรองให้ การแก้ไข จัดเตรียมสายไฟฟ้าไว้เพื่อสำรองไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติม แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า

22 กระสไฟฟ้าแรงสูงดับ ปี2557
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา สาเหตุมาจากภายนอก

23 คำถามครับ ?

24 ขอบคุณครับ !


ดาวน์โหลด ppt ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google