งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการทำโปสเตอร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2555

2 รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint
กำหนดตัวอักษรในการทำโปสเตอร์ คือ “Tahoma” ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม จัดทำข้อมูลและรูปภาพที่พร้อมจัดพิมพ์ โดย save ข้อมูลเป็นสกุล .ppt ตัวอย่าง เช่น poster.ppt

3 ขนาดของโปสเตอร์ ที่ใช้จัดแสดง
ขนาดของโปสเตอร์ ที่ใช้จัดแสดง 62 ซม. x 95 ซม. ยาว เซนติเมตร ความหนา ไม่เกิน 0.5 ซม. กว้าง 62 เซนติเมตร ไม่ต้องปรับตั้งค่าเอง สามารถดาวโหลดน์ได้ที่

4 ขั้นตอนการจัดส่ง Poster
จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ CD ที่พร้อมส่งพิมพ์ มายังงานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556 กรณีจัดส่งโปสเตอร์ หลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์เอง และนำโปสเตอร์ส่งมายังงานพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อดำเนินการติดตั้งให้

5 หากส่งภายหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2556เจ้าของนวัตกรรมจะต้องติดตั้งโปสเตอร์เอง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา – น. ณ บริเวณลานโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนรคินทร์ ชั้น 1 หมายเหตุ 1. เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย กรุณาปกปิดหน้าของผู้ป่วยตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยในที่สาธารณะ

6 2. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละหัวข้อที่กำหนด เพื่องานพัฒนาคุณภาพจะได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดทำโปสเตอร์เพื่อจัดทำหนังสือนวัตกรรมดีเด่น ในการเผยแพร่ผลงานต่อไป

7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อกลับ งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  8764, 6740 ต่อ 102, 103 ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวนัญฑ์ฐฌา พิศเพียงจันทร์ นางเสาวลักษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ นางวรนุช อุยประเสริฐกุล


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการทำโปสเตอร์ 1. จัดทำข้อมูลในรูปแบบของ PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google