งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการแนะนำนักศึกษาในการ เข้าใช้งานระบบ LMS ด้วยโปรแกรม M OODLE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการแนะนำนักศึกษาในการ เข้าใช้งานระบบ LMS ด้วยโปรแกรม M OODLE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการแนะนำนักศึกษาในการ เข้าใช้งานระบบ LMS ด้วยโปรแกรม M OODLE

2 ขั้นตอนที่ 1. เข้า website : http://lms.payap.ac.th ขั้นตอนที่ 2. ใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้ง Username และ Password ขั้นตอนที่ 4. เลือก คณะ / สาขา วิชา ที่ อาจารย์ได้กำหนดรายวิชาสอน ขั้นตอนที่ 5. นักศึกษาเลือกวิชาของ อาจารย์ ( โดยอาจารย์แจ้งนักศึกษาว่าให้ เข้า รหัสวิชาอะไร - ชื่อวิชา - ชื่ออาจารย์ ผู้สอน กรณีที่อาจารย์มี รหัสเข้ารายวิชา กรุณาแจ้งเด็กด้วย ) ขั้นตอนที่ 3. กรุณาแจ้งนักศึกษาให้เปลี่ยน Password เพื่อความปลอดภัย และ กรอก e- mail เพื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและ ผู้เรียน

3 ขั้นตอนที่ 7. กรณีอาจารย์ใส่รหัส รายวิชา หน้าจอจะขึ้นดังนี้ ขั้นตอนที่ 6. หากอาจารย์ไม่ได้ใส่รหัส เข้ารายวิชา นักศึกษาจะสามารถเข้า รายวิชาได้เลย โดยการคลิก yes เพื่อเข้า สู่รายวิชา หรือ หน้าจอจะไม่ขึ้นดังรูปข้างบน แต่ข้อความจะไปอยู่ blog ซ้ายมือ ดังรูป ขั้นตอนที่ 8. จากนั้นหน้าจอเหมือนขั้นตอน ที่ 7 เพื่อเข้าสู่รายวิชา


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการแนะนำนักศึกษาในการ เข้าใช้งานระบบ LMS ด้วยโปรแกรม M OODLE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google