งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1เวกเตอร์สำหรับฟิสิกส์ จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย 3 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1เวกเตอร์สำหรับฟิสิกส์ จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย 3 ชั่วโมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1เวกเตอร์สำหรับฟิสิกส์ จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย 3 ชั่วโมง
บทที่ 1เวกเตอร์สำหรับฟิสิกส์ จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย 3 ชั่วโมง

2 ตัวอย่าง เครื่องบินลำหนึ่งบินสูงจากตึก 215 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำมุม 220 กับทิศเหนือ จงหาองค์ประกอบของเวกเตอร์ที่ แสดงพิกัดของเครื่องบินลำนี้

3 องค์ประกอบตามแนวแกน x คือ = d (cos ) ==> (215)(cos680) = 81 km
y 220 x องค์ประกอบตามแนวแกน x คือ = d (cos ) ==> (215)(cos680) = 81 km องค์ประกอบตามแนวแกน y คือ = d (sin ) ==> (215)(sin680) = km

4 ตัวอย่าง เรือลำหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วย ความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในแม่น้ำที่ กระแสไหลไปทางทิศใต้ด้วยความเร็ว 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วที่แท้จริง ของเรือลำนี้

5 ความเร็วลัพธ์ และทิศทางของเรือคือ 10 km/hr 3 km/hr
ทิศทางของเรือ วิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 170

6 กำหนดให้ มีขนาดตามแนวแกน x, y, z
ตัวอย่าง กำหนดให้ มีขนาดตามแนวแกน x, y, z เป็น 2, 3 และ 4 หน่วยตามลำดับ จงหาขนาด และทิศทางของ ขนาดของ คือ = หน่วย

7 x y z AZ AX Ay ทิศทางของ

8 จงหาผลต่างของเวกเตอร์ 2 จำนวน เมื่อเวกเตอร์
ตัวอย่าง จงหาผลต่างของเวกเตอร์ 2 จำนวน เมื่อเวกเตอร์ มีค่า 8 หน่วย ทำมุม 900กับแกน X และ เวกเตอร์ มีค่า 6 หน่วยทำมุม 300 กับแกน X 300 300

9 = 7.2 หน่วย มุมที่ กระทำกับแกน X คือ = =1360 หาได้จากกฎ ของ sine คือ

10 ตัวอย่าง แรง 3 แรงกระทำต่อวัตถุหนึ่ง จงหาแรงลัพธ์ที่ เกิดขึ้น เมื่อกำหนดให้

11 แรงลัพธ์ = ( ) + ( ) + ( ) = ( 3+1-6) (2+0+4) (6+5-2) =

12 ตัวอย่าง จงหาระยะระหว่างจุด 2 จุดคือ P1(x1,y1,z1) และ P2(x2,y2,z2) ดังนั้นระยะระหว่างจุด

13 ตัวอย่าง จงหามุมระหว่าง และ

14

15 จงหา และพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีด้านประกอบเป็น
ตัวอย่าง จงหา และพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีด้านประกอบเป็น และ = =

16 พื้นที่สามเหลี่ยม หน่วย

17 คำถามท้ายบท 1. ชายคนหนึ่งขับรถไปทางทิศตะวันออก 5 กม. จากนั้นลงใต้ 4 กม. จงหาขนาดและ ทิศทางของระยะกระจัดลัพธ์ ตอบ ขนาด 5 กม. ทำมุม 53.1 ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2. จงหาขนาดและทิศทางของผลบวกของระยะกระจัด 2 อัน ต่อไปนี้ คือ 20 เมตรทางทิศ ตะวันออก และ10 เมตรทำมุม 1200 กับทิศตะวันออก ตอบ ขนาด หน่วย ทำมุม 300 3. จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเวกเตอร์ลัพธ์ ซึ่งเกิดจากผลบวกของ ตอบ 4. ถ้า จงหา 5. จงหามุมระหว่าง ตอบ 1300

18 Link Website vectors/vectut3.html


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1เวกเตอร์สำหรับฟิสิกส์ จำนวนชั่วโมงในการบรรยาย 3 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google