งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์
อยู่ระหว่างการของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นอาคารสูง 25 ชั้น สร้างบนพื้นที่อาคารทันต. 11 (หอหญิงเดิม/สโมสรนิสิต) รวมลานอนุสรณ์ 60 ปี ยาวจรดโรงอาหารและขยายมาทางที่จอดรถระหว่าง โรงอาหารและอาคารวาจวิทยาวัฑฒน์

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
SIAM SQUARE ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 อาคารทันตแพทยศาสตร์ เฉลิมนวมราช 80 อาคาร 14 (พรีคลินิก) อาคาร 14 โรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ (สมเด็จย่าฯ 93) ถนนอังรีดูนังต์ อาคาร 6 (วาจวิทยาวัฑฒน์) อาคาร 2 (ทันตรักษ์วิจัย) ลาน พระรูป สมเด็จย่า อาคาร 10 (โรงอาหาร) สวนอนุสรณ์ 60 ปี อาคาร 5 (คลินิกรวม) อาคาร 11 อาคาร 1 (ทันตกรรม)

3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
SIAM SQUARE ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 อาคารทันตแพทยศาสตร์ เฉลิมนวมราช 80 อาคาร 14 (พรีคลินิก) อาคาร 14 โรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ (สมเด็จย่าฯ 93) ถนนอังรีดูนังต์ อาคาร 6 (วาจวิทยาวัฑฒน์) อาคาร 2 (ทันตรักษ์วิจัย) ลาน พระรูป สมเด็จย่า โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศทาง ทันตแพทยศาสตร์ อาคาร 10 (โรงอาหาร) สวนอนุสรณ์ 60 ปี อาคาร 5 (คลินิกรวม) อาคาร 11 อาคาร 1 (ทันตกรรม)


ดาวน์โหลด ppt โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google