งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิกระจกเงา 5010210384 ภัชรีญา แดงแก้ว 5010210342 พรรณิภา ชัยบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิกระจกเงา 5010210384 ภัชรีญา แดงแก้ว 5010210342 พรรณิภา ชัยบุตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิกระจกเงา ภัชรีญา แดงแก้ว พรรณิภา ชัยบุตร

2 ประวัติความเป็นมา มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท

3 สร้างคน (นักกิจกรรม) สร้าง นวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม
วิสัยทัศน์ สร้างคน (นักกิจกรรม) สร้าง นวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

4 ที่ตั้ง เลขที่ 8/12 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม โทร: โทรสาร: ต่อ18 เว็บไซต์:

5 งานที่ได้รับมอบหมาย - ออกแบบเว็บไซต์ - อัปโหลดข้อมูล เว็บไซต์มูลนิธิไชยวนา

6 - อัปโหลดข้อมูลเว็บฅนไทยนอกประเทศ

7 - ปรับปรุงและพัฒนาในส่วนต่างๆของเว็บไซต์

8 - อัปโหลดข้อมูลในส่วนต่าง ๆ

9 หน้าแรกของระบบ autopagev4

10

11 - กำหนดการแสดงผล

12

13 - ใส่ข้อมูลที่ต้องการ

14 - ใส่ข้อมูลที่ต้องการ

15 ออกแบบหน้าเว็บระบบจัดการข้อมูลการบริจาค

16 ออกแบบหน้าเว็บระบบจัดการข้อมูลการตั้งเบิก

17 ปัญหาและอุปสรรค ความรู้เรื่องเขียนโปรแกรม ภาษา PHP ไม่เพียงพอต่อการทำงาน เนื่องจากอินเตอร์เน็ทของมูลนิธิไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ทำให้มีปัญหาเวลาทำงาน ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีความล้าช้า มีการใช้ Software ที่เราไม่รู้จัก เช่น AutopageV4 ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานช่วงแรก

18 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้เพิ่มประสบการณ์ในการทำงานจริง ได้ฝึกการวางแผนการทำงาน รู้จักการทำงานที่มีระบบแบบแผน ได้เรียนรู้การใช้ Software ที่ไม่เคยใช้มาก่อน ได้ฝึกการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

19 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริง ได้เรียนรู้กฎ กติกา มารยาทต่าง ๆ และความมีระเบียบวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น และการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสังคมในที่ทำงาน ได้รู้จักเพื่อนที่มาจากสถานที่ต่าง ๆ

20 ข้อเสนอแนะ - ก่อนที่จะเข้าฝึกงานควรมีความรู้ด้าน
เขียนโปรแกรม ภาษา PHP ได้ สามารถใช้โปรแกรม PHOTOSHOP ได้ สามารถใช้โปรแกรม DREAMWEAWER ได้ สามารถใช้โปรแกรม FLASH PLAYER ได้

21 ข้อเสนอแนะ เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการทำงาน
ควรถามพี่เลี้ยงเพื่อที่จะให้งานออกมาดี และเสร็จทันเวลา

22 ข้อเสนอแนะ - สำหรับคนที่ต้องการประสบการณ์ในการทำงานจริง ที่มูลนิธิกะจกเงาก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแห่งหนึ่งที่จะให้คนที่สนใจมาฝึกงาน คือนอกจากได้ทำงานจริงแล้วยังได้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย เพราะทางมูลนิธิมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคม


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิกระจกเงา 5010210384 ภัชรีญา แดงแก้ว 5010210342 พรรณิภา ชัยบุตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google