งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PE Bag – large size (ถุงพลาสติกใหญ่ PE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PE Bag – large size (ถุงพลาสติกใหญ่ PE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PE Bag – large size (ถุงพลาสติกใหญ่ PE)

2 HDPE Bag – large size (ถุงพลาสติกใหญ่ HDPE)

3 Big Black Trash Bag (dry) (ถุงดำใหญ่ – ไม่เปียก)

4 PVC Pipe (blue/yellow) (ท่อเอสล่อน PVC สีฟ้า/สีเหลือง)

5 PVC Pipe (grey) (ท่อเอสล่อน PVC สีเทา)

6 PVC Electrical Wire Skin (black)

7 PVC Electrical Wire Skin (color)

8 PVC Slippers (รองเท้ายาง PVC)

9 PVC Boots (รองเท้าบู๊ท PVC)

10 Soft Water Hose (สายยางอ่อน)

11 Hard Water Hose (สายยางแข็ง)

12 (สายน้ำเกลือสะอาด ความยาวไม่เกิน 50 ซม.)
Clean Saline Line (Not longer than 50 cm.) (สายน้ำเกลือสะอาด ความยาวไม่เกิน 50 ซม.)

13 Green Water Hose (สายยางเขียว)

14 Clear PS Plastic – CD Case (พลาสติก PS ใส กล่องCD)

15 EPS Foam (โฟมสะอาด)


ดาวน์โหลด ppt PE Bag – large size (ถุงพลาสติกใหญ่ PE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google