งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายสัญญาณที่ต่อกับเครื่อง LCD Projector

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายสัญญาณที่ต่อกับเครื่อง LCD Projector"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายสัญญาณที่ต่อกับเครื่อง LCD Projector
สาย VGA

2 สายสัญญาณภาพ สายสัญญาณเสียงซ้าย สายสัญญาณเสียงขวา วิธีการใช้เครื่องฉายภาพ VISUALIZER

3 วัสดุทึบแสง เช่นภาพและข้อความบนสิ่งพิมพ์ หรือวัสดุ 3 มิติ
วัสดุกึ่งโปร่งแสงและโปร่งใส เช่น ฟิล์ม สไลด์ แผ่นโปร่งใส

4 เครื่องฉายภาพ visualizer ยี่ห้อ canon ลักษณะการทำงานของเครื่อง
การใช้งานและปุ่มควบคุมระบบทำงาน Power ไฟเขียวจะขึ้นตรง power เมื่อมีการเปิดเครื่อง Light เพื่อเปิดไฟในการฉายภาพไฟสีเขียวตรงปุ่มจะกะพริบหลัง จากกดปุ่ม light และจะคงอยู่ตลอดการใช้งานที่เปิดไฟอยู่ Back light ใช้สำหรับการฉายวัตถุโปร่งแสง โดยไฟสีเขียวตรงปุ่มจะติด เมื่อมีการใช้งาน White balance สามารถกดปุ่ม หรือหมุนอีกปุ่มได้เพื่อปรับความสว่าง ของภาพ ในการปรับแบบ manual ให้กดปุ่ม white Balance แล้วหมุนไปทาง red เพื่อปรับโทน

5 ของภาพให้มีสีแดงเพิ่มขึ้น หรือหมุนไปทาง blue เพื่อให้ภาพมีโทนสีน้ำเงิน
เข้มขึ้น White paper ใช้ปุ่มนี้เพื่อทำให้เอกสารหรือวัตถุที่ฉายมีความสว่างมาก ยิ่งขึ้น ไฟสีเขียวจะปรากฏเมื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้ Exposure หมุนปุ่มนี้เพื่อปรับความคมชัด สว่างของภาพ หมุนไปด้าน high เพื่อเพิ่มความสว่างของภาพ หรือหมุนไปด้าน low เพื่อลดความสว่างของภาพ แต่ก็อาจปรับความสว่างของภาพได้ ไม่มากนัก หากเอกสารที่ฉายมีสีเข้มเกินไป Detail ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อปรับคุณภาพของภาพที่ฉาย ปรับไปทาง hard หากต้องการให้ภาพมีรายละเอียดที่คมชัดขึ้น หรือปรับไปทาง soft หากต้องการลดความละเอียดภาพลง

6

7 รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบต่างๆ
การเชื่อมต่อ สาย rgb ระหว่างเครื่อง lcd projector กับเครื่อง pc computer

8 การเชื่อมต่อสาย RGB ระหว่างเครื่อง LCD Projector กับเครื่อง PC
Computer และ NoteBook Computer

9 การเชื่อมต่อสาย RGB และVideo ระหว่างเครื่อง LCD Projector
กับเครื่อง PC Computer และเครื่อง Visual Presenter

10 การเชื่อมต่อ สายสัญญาณภาพ Video ระหว่างเครื่อง LCD Projector
กับเครื่อง Visual Presenter

11 การใช้เครื่อง LCD Projector โดยกำหนดการเลือกใช้ระหว่าง
PC Computer กับ NoteBook Computer โดยเลือกผ่านเครื่อง Selector

12 การใช้เครื่อง LCD Projector โดยกำหนดการเลือกใช้ระหว่าง
PC Computer กับ NoteBook Computer โดยเลือกผ่านเครื่อง Selector


ดาวน์โหลด ppt สายสัญญาณที่ต่อกับเครื่อง LCD Projector

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google