งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clouds & Radiation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clouds & Radiation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clouds & Radiation

2 ดวงดาวในระบบสุริยะ จากในสุด ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส
ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ดวงดาวในระบบสุริยะ

3 แกนหมุนของดาวต่างๆในระบบสุริยะ

4

5 ลักษณะต่างๆของเมฆ ปริมาณเมฆ ให้กำหนดเส้นทแยงยาว 28 กิโลเมตร แล้วนับเมฆที่มีขนาดเส้นทแยงยาว 5 กิโลเมตร จำนวนก้อนเมฆไม่พื้นที่จะเรียกว่าเมฆน้อย แต่ถ้าเต็มเรียกว่าเมฆมาก เมฆที่อุ่นกว่า 260 K จะเป็นเมฆที่เปียกและเป็นเม็ดขนาด 10 microns แล้วเมฆที่เย็นกว่าจะเป็นเมฆน้ำแข็ง ลักษณะเป็น crystals ขนาด 30 microns

6 วงจรชีวิตของเมฆ

7 Balloon ถูกปล่อย ไปชั้นเมฆ โดยบรรจุ digital camera และ xerogel micrometeorite collector

8

9 ชั้นบรรยากาศของโลก

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Reflect 100

19 Reflect 50

20

21

22 ขนาด(um)และprofile BACKSCATTER ที่ระดับความสูงต่างๆ

23 ALBEDO = การสะกลับของรังสีอาทิตย์สู่อวกาศ

24 Short wave & Long wave Radiation
รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ส่วนมากจะถูกเมฆสะท้อนกลับออกไปเรียกว่า ”cloud albedo” รังสีคลื่นยาวที่ออกจากโลกถูกซับโดยเมฆและสะท้อนกลับ บางส่วนทะลุผ่านก้อนเมฆออกไปเรียกว่า ”cloud greenhouse forcing”

25

26 High Clouds เมฆที่อยู่สูงส่วนมากจะเป็นน้ำเข็ง จะซับรังสีที่มาจากโลกและสะท้อนกลับบางส่วน ปล่อยรังสีคลื่นยาวออกไป

27 Low Clouds เมฆที่อยู่ต่ำจะหนากว่าเมฆที่อยู่สูง มักสะท้อนรังสีอาทิตย์ short wave ส่วนมากกลับออกไป และปล่อยรังสีคลื่นยาวจากโลกออกไป

28 Deep Convective Clouds
เมฆที่มีความหนาเป็นกิโลเมตรและมักจะลอยที่ระดับความสูง 10 km (33,000 feet) จะเป็นตัวรังสีไม่ให้ผ่านไปทั้งจากดวงอาทิตย์และโลก

29 Annual average net radiation คือความแตกต่างระหว่าง solar radiation ที่เข้ามาแล้วดูดซับด้วยโลก และ infrared radiation จากโลกที่ออกไป ปกติจะเป็น positive at low latitudes (increases in heating ส้ม, แดง, และชมพู ตามลำดับ) and negative at high latitudes (increases in cooling เขียว และน้ำเงิน ตามลำดับ) Annual average net cloud radiation forcing (bottom) คือผลกระทบ 2 ส่วน (1) greenhouse heating by clouds (or positive forcing)--clouds trap heat coming from Earth's surface that would otherwise be lost to space, and (2) cooling by clouds (or negative forcing)--clouds reflect incoming solar radiation back to space. The relatively large areas where cooling is the greatest are represented by colors that range from yellow to green to blue. In some areas, the effect of the clouds is to produce some warming as shown by colors that range from orange to red to pink.

30 ทำไมท้องฟ้าจึงสีฟ้า ดวงอาทิตย์อยู่สูง เราทิศเดียวกับแสง อีกทั้งสีฟ้ากระเจิงแสง(scatter)ได้มากกว่าสีอื่น และได้ทุกทางเพราะสีฟ้ามีความยาวคลื่นสั้น ใช้เวลาในการเคลื่อนที่สั้นกว่าสีอื่น ทำให้มองเห็นแสงสีฟ้ามากครั้งกว่าสีอื่น

31 ทำไมท้องฟ้าจึงสีแดงเวลาใกล้ลับขอบฟ้า
ดวงอาทิตย์อยู่กว่าท้องฟ้า แสงต้องวิ่งผ่านสิ่งต่างๆ แสงสีฟ้าที่กระเจิงก็จะไปติดสิ่งต่างๆ แต่แสงสีแดงเหลือง มีความยาวคลื่นมากกว่า ก็สามารถทะลุผ่านมาได้ จึงมองเห็นเพียงสีแดงและเหลือง

32 เมื่อดวงอาทิตย์ไม่ยอมตกดิน
เป็นสัญญาณหนึ่งของ global warming เวลากลางคืนสั้นลง สาเหตุคือเมฆชั้น Troposphere บาง และเมฆที่อยู่ชั้นสูงมีฝุ่นมากทำให้เกิดควบแน่นเป็นน้ำแข็ง

33 The end


ดาวน์โหลด ppt Clouds & Radiation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google