งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เรื่องสินค้าประเภทอื่นๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เรื่องสินค้าประเภทอื่นๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เรื่องสินค้าประเภทอื่นๆ
OTHER SCRAPS ความรู้เรื่องสินค้าประเภทอื่นๆ

2 Candle (big stick) (เทียนไข แท่งใหญ่)

3 Candle Scrap (เศษน้ำตาเทียนไข)

4 Coconut Residue (กากมะพร้าว)

5 Coconut Pulp (เนื้อมะพร้าว)

6 (น้ำมันพืชเก่า ปี๊บเก่า/ปี๊บใหม่)
Used Cooking Oil (packed in zinc container) (น้ำมันพืชเก่า ปี๊บเก่า/ปี๊บใหม่)

7 (น้ำมันพืชเก่า/กก. บรรจุขวดน้ำมันพืช)
Used Cooking Oil/kg (packed in bottle) (น้ำมันพืชเก่า/กก. บรรจุขวดน้ำมันพืช)

8 Kapok from old mattress (ที่นอนนุ่น)

9 Green PCB Board with IC Chip, CPU part
(แผ่นพลาสติกพีซีบีเขียวติดไอซี อุปกรณ์ในซีพียู )

10 Green PCB Board with IC Chip, hard disk part
(แผ่นพลาสติกพีซีบีเขียวติดไอซี อุปกรณ์ในฮาร์ดดิสก์ )

11 CPU (ซีพียู)

12 UPS (ยูพีเอส)

13 Computer Monitor (จอคอมพิวเตอร์)

14 Fax/Copy Machine (เครื่องแฟกซ์/เครื่องถ่ายเอกสาร)

15 Office Telephone (โทรศัพท์สำนักงาน)

16 Electric Kettle (กระติกน้ำร้อน)

17 Inner Tires-with blue band (ยางในรถยนต์-คาดน้ำเงิน)


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เรื่องสินค้าประเภทอื่นๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google