งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บรักษาและการเบิก-จ่าย วัคซีนเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บรักษาและการเบิก-จ่าย วัคซีนเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บรักษาและการเบิก-จ่าย วัคซีนเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป

2

3 คุณสมบัติของวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์(CD
คุณสมบัติของวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์(CD. JEVAX ) เป็นวัคซีนชนิดผงแห้ง มีสีเหลืองอ่อน ส่วนประกอบของวัคซีน : เชื้อไวรัสเจอีสายพันธุ์ SA , gelatin, sucrose, lactose, urea และ human serum albumin น้ำยาละลายวัคซีนคือ Sterile water for injection เมื่อละลายด้วยน้ำยาละลายวัคซีนแล้ว จะได้น้ำยาใสสีส้มแดง หรือสีชมพูอ่อน และควรใช้ภายใน 1 ชม.

4 CD.JEVAX Inj. (Japanese Encephalitis Vaccine, Live)
วัคซีนหลังจากผสมกับ diluent

5 คุณสมบัติของวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์(CD
คุณสมบัติของวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์(CD. JEVAX ) ขนาดที่ใช้ : ฉีด SC ขนาด 0.5 มล. ในเด็กอายุอย่างน้อยที่สุด 9 เดือน ฉีดกระตุ้น 1 ครั้ง ห่างจากครั้งแรก 3 เดือน - 1 ปี วัคซีนผงแห้งเก็บและขนส่งวัคซีนในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 °c และ ป้องกันแสง น้ำยาละลายเก็บในอุณหภูมิ +2 ถึง +30 °c การบรรจุ : วัคซีนผงแห้งบรรจุขวดละ 1 โด๊ส ; 10ขวด/กล่อง น้ำยาละลายบรรจุขวดละ 0.5 มล. ; 10ขวด/กล่อง

6 CD.JEVAX Inj. (Japanese Encephalitis Vaccine, Live)
ขวดบรรจุ diluent 0.5ml. หน่วยย่อยด้านใน (water for injection) ขวดบรรจุวัคซีน(Lyophilized) หน่วยย่อยด้านใน Packaging of CD.JEVAX ปริมาตรของวัคซีน/น้ำยาละลาย 10โด๊ส/กล่อง กว้างxยาวxสูง= 3.5cm.x8.6cm.x4.3cm. = cubic cm. =0.129 litres

7 ความจุช่องแช่เย็น(ลิตร)
ตู้เย็นชนิด 2 ประตู ขนาดคิว ความจุช่องแช่เย็น(ลิตร) 10 200 15 320 18 360 20 420

8 ใบเล็ก ความจุภายใน = 1.7 ลิตร ใบใหญ่ความจุภายใน = 3.4 ลิตร
กระติกบรรจุวัคซีน ใบเล็ก ความจุภายใน = 1.7 ลิตร ใบใหญ่ความจุภายใน = 3.4 ลิตร

9 การเก็บรักษาวัคซีนในคลังอำเภอ/หน่วยบริการ
ตัวทำละลายวัคซีนเก็บในช่อง +2 to +8 ํC ถ้าคลังมีพื้นที่ไม่เพียงพอให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง

10 การเบิกวัคซีนโดยหน่วยบริการ
ใช้แบบฟอร์ม ว.3/1 ในการเบิก และการรายงานผล การให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ(WBC, ANC, Labor room, รพสต./PCU) ส่งทาง หน่วยบริการ สสอ ฝ่ายเภสัชกรรม แบบฟอร์ม ว.3/1

11 LAJE

12 การคำนวณจำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้
(100- อัตราสูญเสีย) x ขนาดบรรจุต่อขวด จำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้(ขวด) = จำนวนเด็กที่ให้บริการ x100

13 การคาดประมาณการเบิกวัคซีนเจอีเชื้อเป็น
สูตรในการคำนวณ จำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้(ขวด) = จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเดือน x 100 (100-อัตราสูญเสีย)x 1 โด๊ส = จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเดือน x 1.01

14 * จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ = ขวด X ขนาดบรรจุ
การคำนวณอัตราสูญเสียวัคซีนที่เกิดจากการให้บริการ จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (โด๊ส) - จำนวนผู้มารับบริการ * จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (โด๊ส) อัตราสูญเสียของวัคซีน = X 100 * จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ = ขวด X ขนาดบรรจุ

15 รายงานการเบิก การให้บริการและการสูญเสียวัคซีน
ฝ่ายเภสัชกรรมส่ง “แบบฟอร์ม LAJE” ที่รวบรวมข้อมูล การเบิก การใช้ และการสูญเสียวัคซีนจากแบบฟอร์ม ว.3/1 ของหน่วยบริการทุกแห่ง ส่งทาง ไปที่ สสจ.( add. ของแต่ละจังหวัด) สคร.ที่ 10 สำนักโรคติดต่อทั่วไป และ )

16 การเบิกวัคซีนโดยคลังอำเภอ(1)
เบิกใน website ระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรมที่ โดยใช้ Username และ Password ของโครงการ EPI Routine พร้อมการเบิกวัคซีน ชนิดอื่น ตามกำหนดการ key in Onhand ในแต่ละเดือน

17 การเบิกวัคซีนโดยคลังอำเภอ(2)
ในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นเดือนแรกที่มีการเบิกวัคซีนเจอี เชื้อเป็น คลิกเลือก Zero Onhand ของวัคซีน LAJE Key in Onhand ของวัคซีนเจอีชนิดเชื้อตายด้วย เพื่อ ทราบปริมาณวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมจะรับกลับจากฝ่ายเภสัช กรรมของโรงพยาบาลประจำจังหวัด(รพศ.หรือ รพท.) ซึ่งรวบรวม มาจากคลังวัคซีนของโรงพยาบาลทุกแห่ง

18 การเบิกวัคซีนโดยคลังอำเภอ(3)
 ในช่วง 3 เดือนแรก จะใช้ค่า ROP และ Max Limit ของ วัคซีนเจอีเชื้อตาย หลังจากนั้นถ้าค่า ROP สูงเกินความต้องการ สามารถขอปรับค่า ROP โดยใช้ “แบบปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ วัคซีนเฉพาะวัคซีนเจอีเชื้อเป็น” ส่งไปที่ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  โทรสาร หรือ

19 สต็อกการ์ดวัคซีน ว/ด / ป หน่วยงาน จำนวน รับ จ่าย คงเหลือ
ชื่อวัคซีน ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ขนาดบรรจุต่อขวด โด๊ส ขนาดบรรจุต่อกล่อง ขวด ว/ด / ป หน่วยงาน จำนวน Lot.no. Expiry date รับ จ่าย คงเหลือ

20 โปรดดูแลหนูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บรักษาและการเบิก-จ่าย วัคซีนเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google