งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกกาลิทึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกกาลิทึม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกกาลิทึม
ตัวอย่าง y = 3x การถอด log logxy = 2 เตะxไปเป็นฐานอีกฝั่ง y = x แล้ว log หายไป

2

3 ตัวอย่างคำว่า ฟังก์ชั่นเพิ่ม(กราฟสีแดง) ฟังชั่นลด(กราฟเส้นสีน้ำเงิน)
ตัวอย่างคำว่า ความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชั่นหรือไม่ แทนค่า x 1 ค่าแล้วให้ค่า y 1 ค่า แสดงว่าเป็นฟังก์ชั่น แทนค่า x 1 ค่าแล้วให้ค่า y 2 ค่า แสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชั่น

4 ตัวอย่างการวาดกราฟ สเก็ต กราฟ ใน เดียวกัน แนะนำ ให้ไปซื้อไม้โปร ที่มีสูตร คณิตศาสตร์ ตามร้านเครื่องเขียน เช่น ว พาณิชย์

5 ตัวอย่างการวาดกราฟ

6 ตัวอย่างการใช้สูตร

7 ตัวอย่างการใช้สูตร

8 ตัวอย่างการใช้สูตร

9

10 ตัวอย่างการใช้สูตร

11 สูตรนี้ต้องจำให้หมด log1 ฐาน a ได้ 0 log a ฐาน a ได้ 1 5 log ผลคูณ เท่ากับ log ผลบวก 6. log ผลหาร เท่ากับ log ผลลบ

12 ln x = logex ตัวอย่าง จงหาค่า x 8 = 2x ทำการ antilog (ถอด log) 23=2x ตอบ x = 3

13 ตัวอย่างการใช้สูตร

14 ตัวอย่างการใช้สูตร

15 ตัวอย่างการใช้สูตร

16 ตัวอย่างการใช้สูตร

17

18 ตัวอย่างการใช้สูตร

19


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกกาลิทึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google