งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เซต ความหมายของเซต การเขียนเซต ชนิดของเซต สับเซตและเพาเวอร์เซต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เซต ความหมายของเซต การเขียนเซต ชนิดของเซต สับเซตและเพาเวอร์เซต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เซต ความหมายของเซต การเขียนเซต ชนิดของเซต สับเซตและเพาเวอร์เซต
เรื่อง เซต ความหมายของเซต การเขียนเซต ชนิดของเซต สับเซตและเพาเวอร์เซต เอกภพสัมพัทธ์ แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

2 ความหมายของเซต สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นคณะ เป็นเหล่า เช่น กลุ่มของสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์

3 หรือ กองผลไม้ที่อยู่บนโต๊ะ คำว่า กลุ่ม ฝูง ทีม คณะ กอง เป็นคำที่บ่งถึงการอยู่รวมกันของสิ่งต่าง ๆ ในทางคณิตศาสตร์ใช้คำว่า “เซต”

4 1 8 3 6 10 1 8 3 6 10 สมาชิกของเซต 8 เป็นสมาชิกของ 5 ไม่เป็นสมาชิกของ
8 เป็นสมาชิกของ สิ่งต่างๆที่อยู่ในเซต เรียกว่า สมาชิกของเซต 5 ไม่เป็นสมาชิกของ

5 ถ้า A แทน เซตของจำนวนเต็ม
เขียนเป็นสัญลักษณ์ ไม่เป็นสมาชิกของเซต A เขียนเป็นสัญลักษณ์

6 แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก
แบบแจกแจงสมาชิก การเขียนเซต วิธีเขียนเซตมี 2 วิธี คือ วิธีแจกแจงสมาชิก และวิธีบอกเงื่อนไขของสมาชิก วิธีแจกแจงสมาชิก เป็นวิธีที่เขียนสมาชิกทั้งหมดของเซตลงในเครื่องหมายวง เล็บปีกกา และใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นระหว่างสมาชิกแต่ละตัว วิธีบอกเงื่อนไขของสมาชิก เป็นวิธีเขียนที่มีตัวแปรแทนสมาชิกทุกตัว และ ใช้เครื่องหมาย “ | ” แทนคำว่า “โดยที่” คั่นระหว่างตัวแปรกับเงื่อนไข

7 { x x เป็นพยัญชนะในคำว่า
6 { x x เป็นพยัญชนะในคำว่า “คณิตศาสตร์” } { ค, ณ, ต, ศ, ส, ร } จำนวนสมาชิก เซตของพยัญชนะใน คำว่า”คณิตศาสตร์” ตัวอย่าง

8 จำนวนสมาชิก มากมายนับไม่ถ้วน { 5, 10, 15,... } เซตของจำนวนเต็ม
บวกที่หารด้วย 5 ลงตัว จำนวนสมาชิกมากมายนับไม่ถ้วน

9 สับเซตและเพาเวอร์เซต
กำหนดให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ ดังนั้น A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนด้วย เช่น A = { 0 , 2 , 4 } B = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 } จะได้ เพราะทุกสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ B


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เซต ความหมายของเซต การเขียนเซต ชนิดของเซต สับเซตและเพาเวอร์เซต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google